Wayang: Wahyu Ekojati, Ki Hadi Sugito

Ringgit Purwo (Wayang Kulit) kanthi lakon Wahyu Ekojati, kanthi dhalang: Ki Hadi Sugito. Sugeng nglaras lan midhangetaken.

Sumber: Youtube.com.

Matur nuwun sanget dhumateng ingkang sampun kerso ng-upload, lan mbagek-aken reringgitan puniko.

.

Wahyu Ekajati (1).

Wahyu Ekajati (2)

.

Wahyu Ekajati (3)

.

Wahyu Ekajati (4)

.

Wahyu Ekajati (5)

.

Wahyu Ekajati (6)

.

Wahyu Ekajati (7)

.

Wahyu Ekajati (8 )

.

Wahyu Ekajati (9)

.

Wahyu Ekajati (10)

.

ono candhak-e ..

.

.

2 thoughts on “Wayang: Wahyu Ekojati, Ki Hadi Sugito

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s