KH Hasyim Al Asy’ari (1287 – 1366H)

KH Hasyim Al Asy’ari Pendiri Nahdlatul Ulama (1287 – 1366H) KH Hasyim Al Asy’ari adalah seorang ulama pendiri Nahdlatul Ulama (NU), organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia. Ia juga pendiri pesantren Tebuireng, Jawa Timur dan dikenal sebagai tokoh pendidikan pembaharu pesantren. Selain mengajarkan agama dalam pesantren, ia juga mengajar para santri membaca buku-buku pengetahuan umum, berorganisasi, […]

Yudas Iskariot Dalam Agama Kristen, pengkhianat atau berjasa

Sekedar intro.. Yudas adalah murid Yesus yang memberitahukan persembunyian dan menyebabkan gurunya mati disalib dalam keyakinan kristen. Dua buah artikel berikut ditemukan saling bertentangan. Di simpan di sini sebagai pengetahuan tambahan. Diambil dari sumber yang valid (kompas), saya copy paste persis sebagaimana sumber. Rekan kristen jangan emosi dulu, silakan klarifikasi .. mana yang sebenarnya menurut […]

Habib Abdurrahman Assagaf (1309 – 1390 H)

Habib Abdurrahman Assagaf (1309 – 1390 H) Nama lengkapnya adalah Habib Abdurrahman bin Saggaf bin Husen bin Abubakar bin Umar bin Saggaf Assagaf. Beliau dilahirkan pada tahun1309 H di Kampung Pekojan, Jakarta. Ibunya bernama Syarifah Ummu Hani binti Abdurahman Assagaf. Beliau termasuk ulama klasik yang hidup di zaman al-Habib Ali Al Habsyi Kwitang.

Ibnu Hajar Al-Atsqalani

Ibnu Hajar Al-Asqalani (773 – 852 H) Beliau ialah al-Imam al-‘Allamah al-Hafiz Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Hajar, al-Kinani, al-‘Asqalani, asy-Syafi’i, al-Mishri. Kemudian dikenal dengan nama Ibnu Hajar, dan gelarnya “al-Hafiz”. Adapun penyebutan ‘Asqalani adalah nisbat kepada ‘Asqalan’, sebuah kota yang masuk dalam wilayah Palestin, […]

Imam al-Baghawi (436 – 516 H)

Imam al-Baghawi (436 – 516 H) Imam al-Baghawi atau nama penuhnya al-Imam, al-Hafiz, al-Faqih, al-Mujtahid, Muhyis Sunnah, Ruknuddin, Abu Muhammad al-Husain bin Mas`ud bin Muhammad al-Farra’ al-Baghawi asy-Syafi`i rahimahullah adalah seorang ulama besar bermazhab Syafi`i. Beliau adalah seorang ulama yang mengabdikan dirinya untuk kitab al-Quran yang mulia dan as-Sunnah an-Nabawiyyah, dengan mempelajari, mengajar, menulis dan menyingkap perbendaharaan dan rahsia – […]

Kudeta Mekkah, Sejarah Yang Tersembunyi

Kudeta Kota Mekkah berlangsung pada 20 November 1979 bertepatan dengan awal  1400 Muharam. Sekelompok radikal bersenjata di bawah pimpinan Juhaiman al-Utaibi berhasil menguasai tempat suci umat Islam,masjid Al-Haram. Mereka memprotes kebobrokan Kerajaan Saudi beserta aliansi  haramnya dengan dunia Barat.