Dan Nabi saw pun ziarah ke kubur ibundanya

  “Sayyidina Abu Hurairah RA berkata bahawasanya Junjungan Nabi SAW telah menziarahi kubur ibunda baginda, lalu baginda menangis dan para sahabat yang ada bersama turut menitiskan air mata mereka. Kemudian baginda Nabi saw bersabda: ” Aku telah meminta izin daripada Tuhanku untuk beristighfar baginya, tapi Dia tidak mengizinkannya, lalu aku meminta keizinanNya untuk menziarahi kuburnya, […]

Imam Abu Zur`ah (w. 826 H) dan fatwanya tentang Maulid Nabi saw

Imam  Abu Zur`ah (w. 826 H) dan fatwanya tentang Maulid Nabi saw Imam al-Faqih al-Ushuli al-Mutafannin al-Hafiz al-Muhaqqiq ًWaliyuddin Abu Zur`ah Ahmad bin al-Hafiz al-Kabir Abi al-Fadhl Zainuddin ‘Abdur Rahim bin al-Husain al-‘Iraqi rahimahumUllah adalah salah seorang ulama besar bermazhab Syafi`i. Beliau dilahirkan pada bulan DzulHijjah tahun 762H. Didikan agama diperolehinya daripada ayahandanya sendiri yang […]

Perayaan Maulid Nabi dan Kontroversi Ma’na Bid’ah

Perayaan Maulid Nabi dan Kontroversi Ma’na Bid’ah Peryataan bahwa perayaan maulid Nabi adalah amalan bid’ah adalah peryataan sangat tidak tepat, karena bid’ah adalah sesuatu yang baru atau diada-adakan dalam Islam yang tidak ada landasan sama sekali dari dari Al-Qur’an dan as-Sunah. Adapun maulid walaupun suatu yang baru di dalam Islam akan tetapi memiliki landasan dari […]

Berbagai hadits tentang kemuliaan Nabi saw

Sebuah artikel yang tujuan semula adalah untuk menjawab/membantah tuduhan bahwa kitab2 Maulid itu bid’ah sesat, syirik dll. Berisi banyak dalil yang menunjukkan kemuliaan Nabi saw dari berbagai hadits (dan al Qur’an) yang menjadi dasar terciptanya syair-syair kitab Maulid Nabi saw. Saya edit seperlunya agar lebih enak dibaca.

Terjemah Maulid Simthud Durar

Shalawat Pembuka Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW Selama cahaya bintang bersinar di ufuk Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat bagi Nabi Muhammad SAW Pemuka, penutup, dan hamba yang didekatkan Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW lnsan pilihan dan hamba yang terkasih Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW Selama bulan purnama […]

Para Ulama Salafus Shalih Tentang Maulid

Para Ulama Salafus Shalih Tentang Maulid Allah swt berfirman: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور “Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.” (QS. Fathir/35: 28). Dan Rasulullah saw bersabda: إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورث دينارا ولادرهما إنما ورثوا علما […]

Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki Tentang Maulid (6-Tamat)

Sebahagian Kitab Yang Masyhur Berkenaan Maulid Kitab-kitab yang ditulis berkenaan maulid terlalu banyak, dalam pelbagai bentuk penulisan. Di sini kita tidak akan menyebut semua kitab tersebut, tetapi kita akan menyebutkan sebahagian sahaja daripadanya, terutamanya dari pada huffazul hadits, serta para Imam, yang ada menulis kitab maulid dan terkenal pula karangan mereka ini. Cukuplah sekian banyak […]

Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki Tentang Maulid (5)

Bantahan Yang Gugur Pada hakikatnya Maulid tidak lain dan tidak bukan adalah perhimpunan untuk mendengar sirah Nabi صلى الله عليه وسلم, serta memperingati kurniaan Allah Ta’ala ke atas umat ini dengan kelahiran Nabi Yang Mulia Lagi Penyantun dan Penyayang صلى الله عليه وسلم. Namun demikian terdapat beberapa serangan liar serta bantahan yang sangat lemah, yang […]

Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki Tentang Maulid (4)

Bid’ah dan Perkara Mungkar Pada Sambutan Maulid Nabi Tidak kita nafikan terdapat beberapa perkara bid’ah dan mungkar yang berlaku pada sebilangan kecil sambutan maulid Nabi صلى الله عليه وسلم yang diadakan di beberapa buah negara ‘Arab dan negara Islam lain. Perkara ini sering kali kita ingatkan dan tegurkan keburukannya. Namun begitu, alhamdulillah di kebanyakan majlis […]

Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki Tentang Maulid (3)

Berdiri ketika Sambutan Maulid Nabi Adapun amalan berdiri pada Maulid Nabi صلى الله عليه وسلم , iaitu ketika mana disebutkan tentang keputeraan Nabi صلى الله عليه وسلم ke dunia, maka sesungguhnya sebahagian orang menyangka bahawa perbuatan adalah salah, tidak mempunyai asal (dalil) disisi ahli ilmu. Tidak ternafi juga salah faham ini juga ada pada mereka […]

Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki Tentang Maulid (2)

Pendapat Syaikh Ibnu Taimiyah Mengenai Maulid Syaikh Ibnu Taymiyyah telah berkata: Kadangkala diberikan pahala kepada sebahagian manusia ketika melakukan maulid. Begitulah seperti mana yang dilakukan oleh masyarakat samada sebagai menyerupai orang Nasrani pada kelahiran Nabi Isa عليه السلام, atau karena kecintaan kepada Nabi صلى الله عليه وسلم dan membesarkan baginda صلى الله عليه وسلم . […]

Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki Tentang Maulid (1)

Berikut kami temukan kitab terjemah dari karangan al-‘Allamah asy-Syaikh as-Sayyid Muhammad bin ‘Alwi bin Abbas bin Abdul Aziz al-Maliki al-Hasani berjudul “Holal Ihtefaal Bezikra-al Moulidin Nabawee al-Shareef” (حول الاحتفال بذكرى المولد) Dari sumber di sini: http://al-fanshuri.blogspot.com/ Tulisan asli di web sumber ada berjilid-jilid. Tulisan sangat panjang, maka berkonsentrasilah.

Pesantren dan Tradisi Maulid

PESANTREN DAN TRADISI MAWLID Telaah Atas Kritik Terhadap Tradisi Membaca Kitab Mawlid di Pesantren Thoha Hamim1 Peringatan Mawlid Nabi Muhammad SAW. sejak pertama kali diperkenalkan oleh seorang penguasa Dinasti Fatimiyah (909-117.M.) sudah menimbulkan kontrofersi. Peringatan tersebut saat itu memang masih dalam taraf ujicoba. Ujicoba kelayakan ini tanpak ketika penguasa Dinasti Fatimiyah berikutnya melarang penyelenggaraan peringatan […]