KH Hasyim Al Asy’ari (1287 – 1366H)

KH Hasyim Al Asy’ari Pendiri Nahdlatul Ulama (1287 – 1366H) KH Hasyim Al Asy’ari adalah seorang ulama pendiri Nahdlatul Ulama (NU), organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia. Ia juga pendiri pesantren Tebuireng, Jawa Timur dan dikenal sebagai tokoh pendidikan pembaharu pesantren. Selain mengajarkan agama dalam pesantren, ia juga mengajar para santri membaca buku-buku pengetahuan umum, berorganisasi, […]

Imam al-Baghawi (436 – 516 H)

Imam al-Baghawi (436 – 516 H) Imam al-Baghawi atau nama penuhnya al-Imam, al-Hafiz, al-Faqih, al-Mujtahid, Muhyis Sunnah, Ruknuddin, Abu Muhammad al-Husain bin Mas`ud bin Muhammad al-Farra’ al-Baghawi asy-Syafi`i rahimahullah adalah seorang ulama besar bermazhab Syafi`i. Beliau adalah seorang ulama yang mengabdikan dirinya untuk kitab al-Quran yang mulia dan as-Sunnah an-Nabawiyyah, dengan mempelajari, mengajar, menulis dan menyingkap perbendaharaan dan rahsia – […]

Ibnu Katsir (701 – 774H)

Ibnu Katsir (701 – 774H) Namanya ‘Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir bin Dhau bin Katsir bin Zara’ al-Qaisi al-Bashri al-Dimsyiqi al-Syafi’i, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Katsir.[1]  Para ahli sejarah Islam berbeda pendapat tentang tahun kelahiran Ibnu Katsir, paling tidak terdapat tiga pendapat:

Imam al-Nawawi (631 – 676H)

Imam al-Nawawi [631 – 676H] Imam al-Nawawi dilahirkan di sebuah kampung bernama Nawa di daerah Hauran sebelah selatan kota Damsyik, Syria pada bulan Muharram 631H. Nama penuh beliau ialah Muhyiddin, Abu Zakaria, Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Hizami, al-Haurani, al-Syafii. Beliau hidup di kalangan ahli keluarga yang sangat menghargai ilmu agama. Imam Nawawi pindah ke Damsyik […]

Imam Taqiyuddin As-Subki (683 – 756H)

Imam Taqiyuddin As-Subki (683 – 756H) dan pendapatnya tentang mengkafirkan (menuduh kafir) kepada sesama muslim.   Taqiyuddin As-Subki, atau yang lebih dikenal dengan Imam As-Subki adalah ulama yang menjadi rujukan umat islam pada jamannya. Karena ketinggian ilmu dan mulia ahlaknya ia mendapat gelar Syaikh al-Islam.   Para ulama semasanya, seperti Al Baji, Ibnu Rif’ah, dan […]

K.H. Ali Ma’shum (1333 – 1410 H)

K.H. Ali Ma’shum (1333 – 1410 H) K.H. Ali Ma’shum dilahirkan di Lasem kota mana terletak di pesisir utara pulau Jawa masuk wilayah kabupaten Rembang Jawa Tengah. Ia lahir pada 2 Maret 1915 (15 Rabiul Akhir 1333 H) dari buah pernikahan K.H. Ma’shum dan Ny. Nuriyah. Kedua orang tuanya merupakan figur dan tokoh agama kharismatik […]