Imam al-Ghazali Tentang Keutamaan Ilmu 2

Imam al-Ghazali Tentang Keutamaan Ilmu 2 Keutamaan Belajar Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama (At Taubah : 122) Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai ilmu pengetohuan jika kamu tidak mengetahui (An Nahl :43) Barang siapa menempuh jalan yang padanya ia menuntut ilmu maka Allah […]

Imam al-Ghazali Tentang Keutamaan Ilmu 1

Imam al-Ghazali Tentang Keutamaan Ilmu 1 Firman Allah Azza Wa jalla: “Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu)…” (Ali ‘Imran:18) Maka lihatlah bagaimana Alah SWT memulai dengan diriNya, keduanya dengan malaikat dan ketiganya dengan orang-orang ahli ilmu. […]

Mungkinkah Dajjal sudah muncul?

Sebuah analisis tentang kemunculan dajjal, yang saya cuplik sebagian kecil dari sebuah buku berjudul “The Arrival” (lihat sumber). Kemudian saya tambahkan dalil Qur’an dan hadits-nya. Di bagian akhir adalah sebuah catatan yang kami buat berdasarkan kutib-an (analisis) buku ini. Dajjal sudah muncul? Dan Dajjal semakin dekat dengan tujuan misinya. Pada masanya, pembawa pesan Allah, Nabi […]

Berbagai hadits tentang kemuliaan Nabi saw

Sebuah artikel yang tujuan semula adalah untuk menjawab/membantah tuduhan bahwa kitab2 Maulid itu bid’ah sesat, syirik dll. Berisi banyak dalil yang menunjukkan kemuliaan Nabi saw dari berbagai hadits (dan al Qur’an) yang menjadi dasar terciptanya syair-syair kitab Maulid Nabi saw. Saya edit seperlunya agar lebih enak dibaca.

Hadits-hadits Nabi saw Tentang Khawarij

Abu Said al Khudri berkata; Sewaktu Rasulullah saw sedang membahagi-bagikan harta (kepada kaum Muslimin) tiba-tiba Dhul Khuwaysirah al Tamimiy datang dan berkata: ”Berlakulah adil wahai rasulullah”. Mendengar teguran yang kasar itu baginda berkata: ”Celakalah kamu, siapakah yang akan menegakkan keadilan sekiranya aku tidak melakukannya?”. Umar bin Khtatab mencelah, ”Wahai Rasulullah, adakah Anda membenarkanku untuk memancung […]

Perbedaan di antara umatku adalah rahmat

Sebuah artikel yang sangat menarik, ketika ada beberapa “pensyarah” mengecam hadits ini. Ini adalah satu-satunya tulisan dari blog sumber. Sayang tak mencantumkan sumber artikel dalam bahasa aslinya (inggris). Ku angkut sesuai aslinya .. insya Allah terjemahan akan kami selesaikan.   Selama ini kita sering mendengar bahwa hadits “Perselisihan pada umatku adalah rahmat” dinyatakan dhaif oleh […]

Tawassul Sahabat dan Para Ulama

Diriwayatkan bahwa Sawad bin Qoorib melantunkan pujiannya terhadap Rasulallah saw. dimana dalam pujian tersebut juga terdapat muatan permohonan tawassul kepada Rasulullah saw. (Kitab Fathul Bari 7/137, atau kitab at-Tawasshul fi Haqiqat at-Tawassul karya ar-Rifa’i hal. 300) Pada artikel ini diuraikan beberapa riwayat yang menjelaskan pemaham an Salaf Sholeh termasuk para sahabat mulia Rasul saw berkaitan […]

Bulan Muharam

Bulan Muharram Sekarang kita berada di Bulan Muharram, yaitu bulan pertama dalam kalender Hijriah. Bulan ini termasuk salah satu dari empat bulan haram (suci), sebagai mana yang difirmankan oleh Allah: “Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram”. […]

Hadits Memakai Peci dan Surban

Banyak sekali hadits yg menjelaskan tentang sunnahnya peci/tutup kepala, dan memang itu kebiasaan Rasul saw dan para sahabat radhiyallahu’anum. Di antaranya : Ibn Umar ra jika berwudhu ia mengangkat pecinya dan membasahi rambutnya (Sunanul Kubra oleh Imam Albaihaqi)

Sejarah Penulisan Hadits

A. PENULISAN HADIS Para penulis sejarah Rasul, ulama hadis, dan umat Islam semuanya sependapat menetapkan bahwa AI-Quranul Karim memperoleh perhatian yang penuh dari Rasul dan para sahabatnya. Rasul mengharapkan para sahabatnya untuk menghapalkan AI-Quran dan menuliskannya di tempat-tempat tertentu, seperti keping-keping tulang, pelepah kurma, di batu-batu, dan sebagainya. Ketika Rasulullah SAW. wafat, Al-Quran telah dihapalkan […]

Menggapai Lailatul Qadr

Alhamdulillah …., insya Allah bertemu kita dengan 10 hari terakhir bulan Ramadhan yang mulia. Dalam hari-hari terakhir ini kita dianjurkan untuk mempertingkatkan amal ibadah, beri’tikaf dan menghidupkan malam-malamnya. Antara malam-malamnya pula ada anugerah daripada Allah berupa lailatul qadr yang lebih baik dari 1000 bulan ( bukan seperti 1000 bulan tetapi lebih baik lagi). Syaikhan meriwayatkan […]

Waktu-waktu Mustajab Berdoa

Waktu-waktu Mustajab Berdoa Menurut Ibn `Atha (ini saya perkirakan Ibn ‘Athailah, pengarang al Hikam, koreksi jika salah), doa itu mempunyai beberapa rukun yang kuat menyebabkan naik ke langit untuk diterima Allah s.w.t . Rukun yang paling utma ialah hadir hati dan memohon dengan tawaduk. Sayap-sayap doa itu adalah berdoa dengan penuh keikhlasan dari hati dan […]

Tahu Hadits Saja Tak Cukup

Mahir Ilmu Hadits Semata-mata Tidak Cukup Untuk Berfatwa Keinginan umat Islam kini untuk kembali kepada Islam di setiap tempat merupakan suatu khabar gembira buat kita. Ianya suatu yang jelas di setiap tempat walaupun kebanyakan daripda mereka mendapat tentangan yang hebat. Suatu khabar gembira yang lebih bernilai ialah, kebangkitan Islam dari sudut ilmiah, iaitu, perbincangan mengenai […]