Puzzle Cerita Menjelang Kiamat

Mari kita main puzzle. Ini bukan puzzle sembarangan, namun ini adalah puzzle peristiwa yang telah/akan terjadi yang disusun berdasarkan dalil hadits-hadits baginda Nabi saw. Puzzle utuh bermuara pada hadits berikut, 0.    “Periode  an-Nubuwwah (kenabian) akan berlangsung pada kalian dalam beberapa tahun, kemudian Allah mengangkatnya, setelah itu datang periode  khilafatun ‘ala minhaj an-Nubuwwah (kekhalifahan atas manhaj […]

Raja Fahd, Raja Abdullah, dan Imam Mahdi. Bagaimana dengan Hadits ini?

Is this authentic hadith? Hadith 1 عن رسول الله (ص): (يحكم الحجاز رجل اسمه اسم حيوان ، إذا رأيته حسبت في عينه الحول من البعيد ، وإذا اقتربت منه لاترى في عينه شيئاً ، يخلفه أخ له اسمه عبدالله. ويل لشيعتنا منه ، أعادها ثلاثاً ؛ بشروني بموته أبشركم بظهور الحجة ) مئتان وخمسون علامة: […]

Sebaik-baik amal.. sebaik-baik manusia

Beribadah di dalam agama yang mulia ini selalu mempunyai dua dimensi, dimensi hablu minallah (hubungan kepada Allah) dan dimensihablu minannas (antar sesama manusia/makhluk). Namun dari ke semuanya itu, ada amal-amal yang paling utama, untuk membentuk menjadi sebaik-baik manusia. Apakah itu? Berikut adalah beberapa hadits yang menunjukkannya. Jika anda punya hadits/dalil/referensi lain yang senada, silakan ditambahkan […]

Thaha & Yasin Itu Nama Rasulullah saw

Benarkah Thaha & Yasin Itu Nama Rasulullah? Thaha dan Yasin terdapat dalam Shalawat Badar yang sering dilantunkan oleh masyarakat Islam umumnya dan masyarakat Indonesia dan Malaysia khususnya terutama kalangan santri Pesantren dan Dayah Aceh dalam berbagai acara dan kegiatan. Thaha dan Yasin juga terdapat dalam Al-Quran. Thaha dan Yasin juga terdapat dalam kitab Dalail Khairat […]

Hadits Ibnu Rusyd tentang keutamaan menuntut ilmu

Ibnu Rusyd, nama lengkapnya Abu al-Walid Muhammad ibnu Ahmad Ibnu Muhammad ibnu Ahmad ibnu Ahmad ibnu rusyd, lahir di Cordova, Andalus pada tahun 520 H/ 1126 M, sekitar 15 tahun setelah wafatnya abu Hamid al-Ghazali.  Ayahnya dan kakeknya menjadi hakim-hakim agung di Andalusia. Ibnu Rusyd sendiri menjabat hakim di Sevilla dan Cordova pada saat terjadi […]

Keutamaan Surah Al Falaq dan An Naas

Keutamaan Surah Al Falaq dan An Naas Surat Al-Falaq Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 1. Katakanlah :”Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh, 2. dari kejahatan makhluk-Nya, 3. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, 4. dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, 5. dan dari […]

Dan Nabi saw pun ziarah ke kubur ibundanya

  “Sayyidina Abu Hurairah RA berkata bahawasanya Junjungan Nabi SAW telah menziarahi kubur ibunda baginda, lalu baginda menangis dan para sahabat yang ada bersama turut menitiskan air mata mereka. Kemudian baginda Nabi saw bersabda: ” Aku telah meminta izin daripada Tuhanku untuk beristighfar baginya, tapi Dia tidak mengizinkannya, lalu aku meminta keizinanNya untuk menziarahi kuburnya, […]

Shalawat Ibrahimiyah

Shalawat Ibrahimiyah “Ya Allah, berilah rahmat-Mu kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah mernhmati lbrahim dan keluarga lbrahim. Dan berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkati Ibrahim dan keluarga lbrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemurah bagi seluruh alam.”

Adabul Mufrad – Antara Imam Bukhari dan syaikh Albani

. Sebelum seorang ulama sejati mengeluarkan statement (amal), nasehat, dll, ulama tersebut telah mengamalkannya terlebih dahulu. Ini adalah ciri ulama akherat. Imam Bukhari (w. 256H) mengeluarkan kitab yang berjudul Adabul Mufrad, yang berarti beliau telah mengamalkan isi kitab beliau tersebut. Apa jadinya ketika seorang syaikh di masa kini (syaikh Albani) menghilangkan sebagian dari hadits-hadits tersebut […]

Syarah Hadits “Kullu bid’atin dlalalah”

Syarah Hadits “Kullu bid’atin dlalalah” Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, Dari Jabir bin Abdullah Ra, dari Nabi Saw.. Beliau berkata dalam khutbahnya: “Sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Saw, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru, dan setiap bid`ah adalah sesat. Imam Nawawi menjelaskan/mensyarah bahwa kalimat “kull”yang ada […]

Sunnah mengamienkan doa

Hadits mengamienkan doa Rasulullah saw bersabda: “Tidak berkumpul sesebuah kaum, sebahagian dari mereka berdoa dan sebahagian yang lain mengaminkan, kecuali Allah akan memustajabkan doa mereka.” (Diriwayatkan dari Habib Ibn Maslama al-Fihri oleh At-Tabarani dlm Al-Kabir, Al-Hakim dlm Al-Mustadrak meletakkan ia sebagai sahih dan Ad-Daraqutni)

Imam al-Ghazali Tentang Keutamaan Ilmu 3

Keutamaan Guru Firman Allah ‘AzzaWa Jalla Dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya” (At Taubah : 122) Yang dimaksudkan adalah mengajar dan memberi petunjuk. Dan (ingatlah) ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Kitab (yaitu) : “Hendaklah kamu menerangkan isi Kitab itu kepada […]

Siapa Imam al Mahdi

Siapa Imam al Mahdi Merujuk kepada kitab-kitab para ulama Islam yang mu’tabar dan diakui kesahihannya, di antara kitab-kitab tersebut ialah Al-Hawi Lii Fatawa karangan Imam As-Suyuti, Mukhtasar Fil Mahdi Al-Muntadzar dan As-Sawaiqul Mukhriqat karangan Ibnu Hajjar Al-Haitami, At-Tawadhihu Fl Tawaturi Ma Jaa Fil Muntadziri Waddajal Wal Masihi karangan Al-Allamah As­Syaukani, Ibrazul Wahmil Maknun Min Kalam […]