Qunut Subuh

Di dalam mazhab Syafie sudah disepakati bahawa membaca doa qunut dlm sembahyang Subuh , pada iktidal rakaat kedua adalah sunat ab’ad dlm erti diberi pahala bagi orang yg mengerjakannnya dan bagi yg lupa atau lalai mengerjakannya disunatkan utk menggantikannya dgn sujud sahwi.

Tersebut dlm kitab Al-Majmu’ syarah Muhazzab jilid 3 hlm.504, maksudnya:

“Dlm mazhab Syafie disunatkan qunut pada solat subuh sama ada ketika turun bencana atau tidak. Dgn hukum inilah berpegang majoriti ulamak salaf dan orang2 yg sesudah mereka atau kebanyakan dari mereka. Dan diantara yg berpendapat demikian adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Ibnu Abbas, Barra’ bin Azib, semoga Allah meredhai mereka semua. Ini diriwayatkan oleh Baihaqi dgn sanad2 yg sahih. Ramai orang yg termasuk tabi’in dan yg sesudah mereka berpendapat demikian. Inilah juga mazhab Ibnu Abi Laila, Hasan, Ibnu Salah, Malik dan Daud.”

Tersebut dlm kitab Al-Um jilid 1 hlm.205 bahawa Imam Syafie
berkata,maksudnya:

“Tak ada qunut dlm sembahyang lima waktu kecuali sembahyang subuh. Kecuali jika terjadi bencana maka boleh qunut pada semua sembahyang jika imam menyukai”

Tersebut dlm kitab Al-Mahalli jilid 1 hlm.157, berkata Imam Jalaluddin
Al-Mahalli, maksudnya:

“Disunatkan qunut pada iktidal rakaat kedua drpd solat subuh dgn doa, Allahumahdini hingga akhirnya”

Demikianlah keputusan dan kepastian hukum tentang qunut subuh dalam mazhab kita Syafie.

ALASAN ORANG-ORANG YG MENOLAK QUNUT

Ada orang yg berpendapat bahawa Nabi Muhammad saw melakukan qunut satu bulan shj berdasarkan hadith Anas ra, maksudnya:

“Bahawasanya Nabi saw melakukan qunut selama satu bulan sesudah rukuk sambil mendoakan kecelakaan ke atas beberapa puak Arab kemudian baginda meninggalkannya.” Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

–>:

Hadith daripada Anas tersebut kita akui sebagi hadith yg sahih kerana terdapat dlm kitab Bukhari dan Muslim. Akan tetapi yg menjadi permasalahan sekarang adalah kata:(thumma tarakahu= Kemudian Nabi meninggalkannya).

Apakah yg ditinggalkan oleh Nabi itu?

Meninggalkan qunutkah? Atau meninggalkan berdoa yg mengandungi kecelakaan ke atas puak-puak Arab?

Untuk menjawab permasalahan ini lah kita perhatikan baik2 penjelasan Imam Nawawi dlm Al-Majmu’jil.3,hlm.505 maksudnya:

“Adapun jawapan terhadap hadith Anas dan Abi Hurairah r.a dlm ucapannya dengan (thumma tarakahu) maka maksudnya adalah meninggalkan doa kecelakaan ke atas orang2 kafir itu dan meninggalkan laknat terhadap mereka shj. Bukan meninggalkan seluruh qunut atau meninggalkan qunut pada selain subuh. Pentafsiran spt ini mesti dilakukan kerana hadith Anas di dlm ucapannya ‘sentiasa Nabi qunut di dlm solat subuh sehingga beliau meninggal dunia’ adalah sahih lagi jelas maka wajiblah menggabungkan di antara kedua-duanya.”

Imam Baihaqi meriwayatkan dan Abdur Rahman bin Madiyyil, bahawasanya beliau berkata, maksudnya:

“Hanyalah yg ditinggalkan oleh Nabi itu adalah melaknat.”

Tambahan lagi pentafsiran spt ini dijelaskan oleh riwayat Abu Hurairah ra yg berbunyi, maksudnya:

“Kemudian Nabi menghentikan doa kecelakaan ke atas mereka.”

Dengan demikian dapatlah dibuat kesimpulan bahawa qunut Nabi yg satu bulan itu adalah qunut nazilah dan qunut inilah yg ditinggalkan, bukan qunut pada waktu solat subuh.

2. Ada juga orang2 yg tidak menyukai qunut mengemukakan dalil hadith Saad bin Thariq yg juga bernama Abu Malik Al-Asja’i, maksudnya:

“Dari Abu Malik Al-Asja’i, beliau berkata: Aku pernah bertanya kpd bapaku, wahai bapa! sesungguhnya engkau pernah solat di belakang Rasulullah saw, Abu Bakar, Usman dan Ali bin Abi Thalib di sini di kufah selama kurang lebih dari lima tahun. Adakah mereka melakukan qunut?.

Dijawab oleh bapanya:”Wahai anakku, itu adalah bid’ah.” Diriwayatkan oleh Tirmizi.

–>:

Kalau benar Saad bin Thariq berkata begini maka sungguh menghairankan kerana hadith2 tentang Nabi dan para Khulafa Rasyidun yg melakukan qunut banyak sangat sama ada di dlm kitab Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Nasa’i dan Baihaqi.

Oleh itu ucapan Saad bin Thariq tersebut tidaklah diakui dan terpakai di dlm mazhab Syafie dan juga mazhab Maliki.

Hal ini disebabkan oleh kerana beribu-ribu orang telah melihat Nabi melakukan qunut, begitu pula sahabat baginda. Manakala hanya Thariq seorang shj yg mengatakan qunut itu sebagai amalan bid’ah.

Maka dlm kasus ini berlakulah kaedah usul fiqh iaitu:

“Almuthbitu muqaddimun a’la annafi”

Maksudnya: Orang yg menetapkan lebih didahulukan atas orang yg menafikan.

Tambahan lagi orang yg mengatakan ADA jauh lebih banyak drpd orang yg mengatakan TIDAK ADA.

Seperti inilah jawapan Imam Nawawi didlm Al-Majmu’ jil.3,hlm.505, maksudnya:

“Dan jawapan kita terhadap hadith Saad bin Thariq adalah bahawa riwayat orang2 yg menetapkan qunut terdapat pada mereka itu tambahan ilmu dan juga mereka lebih banyak. Oleh itu wajiblah mendahulukan mereka”

Pensyarah hadith Turmizi yakni Ibnul ‘Arabi juga memberikan komen yg sama terhadap hadith Saad bin Thariq itu. Beliau mengatakan:”Telah sah dan tetap bahawa Nabi Muhammad saw melakukan qunut dlm solat subuh, telah tetap pula bahawa Nabi ada qunut sebelum rukuk atau sesudah rukuk, telah tetap pula bahawa Nabi ada melakukan qunut nazilah dan para khalifah di Madinah pun melakukan qunut serta Sayyidina Umar mengatakan bahawa qunut itu sunat,telah pula diamalkan di Masjid Madinah. Oleh itu janganlah kamu tengok dan jgn pula ambil perhatian terhadap ucapan yg lain drpd itu.”

Bahkan ulamak ahli fiqh dari Jakarta yakni Kiyai Haji Muhammad Syafie Hazamidi dlm kitabnya Taudhihul Adillah ketika memberi komen terhadap hadith Saadbin Thariq itu berkata:

“Sudah terang qunut itu bukan bid’ah menurut segala riwayat yg ada maka yg bid’ah itu adalah meragukan kesunatannya sehingga masih bertanya-tanya pula. Sudah gaharu cendana pula, sudahh tahu bertanya pula”

Dgn demikian dapatlah kita fahami ketegasan Imam Uqaili yg mengatakan bahawa Abu Malik itu jangan diikuti hadithnya dlm masalah qunut.(Mizanul I’tidal jil.2,hlm.122)

3. Ada juga orang mengetengahkan riwayat dari Ibnu Masu’d yg mengatakan, maksudnya:

“Nabi Muhammad saw tidak pernah qunut di dlm solat apa pun.”

–>:

Riwayat ini menurut Imam Nawawi dlm Al-Majmu’ adalah terlalu dhaif kerana di antara perawinya terdapat Muhammad bin Jabir A-Suhaimi yg ucapannya selalu ditinggalkan oleh ahli2 hadith. Tersebut dlm kitab Mizanul I’tidal karangan Az-Zahabi bahawa Muhammad bin Jabir As-Suhaimi adalah orang yg dhaif menurut perkataan Ibnu Mu’in dan Imam Nasa’i.

Imam Bukhari mengatakan: “Ingatannya tidak kuat!”

Imam Abu Hatim mengatakan:”Dlm waktu yg akhir dia agak pelupa dan kitabnya telah hilang.”(Mizanul I’tidal jil. 3, hlm.492)

Kita juga boleh mengatakan dgn jawapan terdahulu bahawa orang yg mengatakan ADA lebih didahulukan drpd orang yg mengatakan TIDAK ADA berdasarkan kaedah:-

“Al-muthbitu muqaddamun a’la annafi” maksudnya: Orang yg menetapkan lebih didahulukan atas orang yg menafikan.

4. Ada juga yg mengajukan dalil bahawa Ibnu Abbas berkata, maksudnya:

“Qunut pada solat subuh itu bid’ah”

–>:

Hadith ini dhaif sangat kerana AlBaihaqi meriwayatkannya dari Abu Laila Al-Kufi dan Baihaqi sendiri mengatakan bahawa hadith ini tidak sahih kerana Abu Laila itu adalah matruk(orang yg ditinggalkan hadithnya).

Tambahan lagi pada hadith yg lain Ibnu Abbas sendiri mengatakan, maksudnya:

“Bahawa Nabi saw melakukan qunut pada solat subuh.”

5. Ada juga yg membawa dalil bahawa Ummu Salamah berkata, maksudnya:

“Bahawasanya Nabi saw melarang qunut pada solat subuh.”

–>:

Hadith ini juga dhaif kerana diriwayatkan dari Muhammad bin Ya’la dari Anbasah bin Abdurrahman dari Abdullah bin Nafi dari bapanya dari Ummu Salamah.

Berkata Daruqutni: Ketiga2 orang itu adalah lemah dan tidak benar kalau Nafi mendengar hadith itu dari Ummu Salamah.

Tersebut dlm Mizanul I’tidal: Muhammad bin Ya’la itu diperkata-katakan oleh Imam Bukhari bahawa dia banyak menghilangkan hadith. Abu Hatim mengatakannya matruk.(mizanul I’tidal 4/70). Anbasah bin Abdurrahman menurut Imam Bukhari hadithnya matruk. Manakala Abdullah bin Nafi adalah orang yg banyak meriwayatkan hadith munkar.(Mizanul I’tidal 2/422)

Sumber: http://pondoktampin.blogspot.com/

52 thoughts on “Qunut Subuh

 1. Saya sejak kecil hingga sekarang sudah umur 40 th setiap sholat subuh baik berjamaah atau sendiri selalu membaca doa qunut,itukan doa setiap doa kepada tuhan itu semua baik ada gunanya,ada nilainya sendiri,bila ada orang yang tdk membaca qunut itu tidak apa apa dan itu ada nilainya sendiri juga, trim

 2. Assalamualaikum

  Mas, mohon penjelesannya ya ?
  Saya sejak kecil melakukan qunut subuh baik sendiri maupun berjamaah, terus terang setelah membaca artikel ini saya menjadi lebih yakin lagi bhw hal ini bukan bid’ah, terus terang kurang lebih sejak 2 th lalu saya tinggalkan qunut subuh, alasannya :
  1. Kenapa banyak orang (disekitar saya) yang mem-bid’ah-kannya ?
  2. Hukumnya sunnah

  Dari dua hal di atas itulah maka saya tinggalkan (toh hukumnya sunah).

  Pertanyaannya (mohon dijawab ya)
  1. jika imam tdk qunut makmum harus bagaimana ?
  2. berdosakah saya yang sejak 2 th lalu meninggalkannya (atas kesimpulan sendiri tanpa bertanya dan mencari tahu) ?

  Terima kasih
  Wassalamualaikum

  –> Wa’alaikum salam wrwb… Qunut subuh itu sunnah, demikian dalam madzab syafii. Karena sunnah maka tidak mengerjakannya pun tak pa, tak berdosa. Mengikuti imam itu wajib (jgn sampai tertinggal), sedangkan berqunut adalah sunnah. Anda tahu mana yg harus didahulukan. Coba simak di MR di forum tanya jawab tentang qunut subuh.

  Tentang pendapat bahwa Qunut subuh itu bid’ah (sesat), sebagaimana pendapat kami ttg tahlil dll, maka ini termasuk perkara mengharamkan yang halal (bahkan sunnah). Termasuk menambah/mengubah syariat. Itulah bid’ah (sesat) itu sendiri. Kalau tidak suka Qunut.. sudahlah.. ga usah berfatwa cem-macem.

  Para salafus shaleh dan imam madzab tidak ada yg membid’ah-(sesat)-kan ini. Simaklah sejarah keagungan akhlak mereka dalam berbeda pendapat.

 3. Saya setiap sholat subuh selalu membaca doa qunut dan saya yakin bahwa perbuatan itu sunah,namun banyak juga artikel-artikel yang mengatakan itu perbuatan bid’ah dengan disertai dalil dalil, namun demikian aku tetap melakukan doa qunut.Dalam hatiku pasti ada dalil-dalil yang menguatkan adanya doa qunut dalam sholat subuh. Dari dulu saya yakin sekarang tambah yakin. Trims a lot.

  –> Terima kasih kembali n salam kenal mas Djoko..

 4. Terima kasih atas sharing ilmunya. Saya juga mau sedikit berbagi ilmu (walaupun hanya hasil dari browsing internet). Saya tertarik Mohon dicatat bahwa ini saya lampirkan tanpa maksud apapun apalagi mem-bid’ahkan.

  Pendapat Para Ulama Tentang Qunut Shubuh Terus Menerus Dan Penjelasan Pendapat Yang Menyunnahkannya
  Selasa, 7 Juni 2005 21:04:13 WIB

  SEMUA HADITS TENTANG QUNUT SHUBUH TERUS-MENERUS ADALAH LEMAH

  Oleh
  Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas
  Bagian Ketiga dari Enam Tulisan 3/6

  xxxxxxxxxxx cut xxxxxxxxxxxxx

  .

  –>maaf mas sigis, posting anda saya potong. Alasan simak di sini. Namun link anda saya tampilkan seluruhnya di sini.

  Ada beberapa hal menurut pendapat kami,
  1. Qunut subuh memang terdapat Ikhtilaf pada 4 madzhab, masing-masing mempunyai pendapat. Madzab Imam Syafii mengkhususkannya pada setelah ruku pada rakaat kedua di shalat subuh. Madzab Imam Malik mengkhususkannya pada sebelum ruku pada Rakaat kedua di shalat subuh (Ibanatul Ahkam fii Syarhi Bulughulmaram Bab I).

  2. Artikel yang anda posting menyebutkan bahwa semua hadits qunut subuh tersebut ternyata dha’if (lemah) semuanya. Coba kita lihat hadits berikut,

  Dari Anas bin Malik radhiyallahu’anhu, bahwa Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam terus menerus melakukan qunut di dalam shalat subuh sampai meninggal dunia.

  Hadits ini diriwayatkan oleh banyak ulama, antara lain Al-Hakim dalam Al-Arba’in, Al baihaqi dari jalan Al-Hakim (2/201), dan Ahmad (3/162) dari jalan Abu Ja’far Ar Razi dari Rabi’ bin Anas dari Anas bin Malik. Al-Baghawi menyatakan bahwa Al Hakim berkata, Isnadnya hasan. Al-Baihaqi menyatakan bahwa Al Hakim berkata, Isnadnya shahih dan para perawinya terpercaya. An Nawawi menyatakan bahwa Al-Hakim berkata, Hadits shahih.

  3. Hadits di atas ada yang berpendapat dha’if. Namun kami mengikuti pendapat yang menshahihkan. Pembawa hadits itu sendiri (Al-Hakim misalnya) men-shahih-kannya. Sedangkan mengenai kalimat di artikel itu bhw : “mereka belum mengetahui tentang kelemahan hadits-hadits tersebut”, saya tidak sependapat. Ini kalimat klaim/vonis. Menurut hemat kami, belum tentu yang mendha’ifkan itu lebih ahli daripada yg menshahihkan. Sebagai contoh, saya lebih merujuk ke Imam Baihaqi atau Imam Nawawi daripada Syaikh Albani.

  4. Hadits di atas diperkuat dg Itsbat dua Imam Madzhab (Maliki dan Syafii), yang berarti bukanlah Qunut ini diada-adakan. Menurut yang saya ketahui, madzab Syafii tidak pernah menggunakan hadits dha’if dalam hal-hal beribadah wajib (dan masalah haram halal). Sedangkan beliau hidup jauh sebelum era imam-imam periwayat hadits (Bukhori, Muslim, Baihaqi, Tirmidzi, dll), artinya beliau lebih dekat ke zaman Nabi saw, dan lebih mengetahui tentang sunnah-sunnah Rasul yang menjadi dasar madzabnya. Hadits dha’if dalam madzab Syafii hanya dipakai untuk amalan-amalan sunnah dan keutamaan-keutamaan. Tahukah anda, para Imam hadits itu pun kebanyakan bermadzab Syafii. Artinya, mereka pun berqunut subuh. Imam Malik bahkan hidup di masa sunnah-sunnah Nabi saw ramai diamalkan menjadi tradisi penduduk Madinah.

  5. Di bagian akhir artikel itu juga diterangkan ttg qunut nazilah. Saya tidak tahu hubungannya dengan dha’if-nya qunut subuh menurut artikel itu. Dikutib antara lain pendapat Imam Nawawi. Namun tahukah anda, bahwa Imam Nawawi itu bermadzab Syafii dan berpendapat bahwa Qunut subuh itu sunnah. Kenapa yang dinukil hanya yg Qunut Nazilah saja, sedangkan pendapat beliau ttg qunut subuh tidak disertakan.

  Wallahu a’lam.

 5. Berikut cerita yang masyhur ttg sikap toleransi dan keterbukaan imam al-Syafie ketika mengunjungi kota Kufah, tempat berkembangnya mazhab Hanafi.

  Diriwayatkan bahawa imam al-Syafie telah mengimamkan solat subuh dan beliau tidak membaca qunut. Ketika selesai solat makmum yang bermazhab Hanafi bertanya:

  Bukankah tuan telah menuntut supaya dalam solat subuh dibaca qunut dan orang yang tertinggal pula tuan meminta sujud sahwi? Kami dapati tuan bukan sahaja meninggalkan qunut malahan tuan juga tidak sujud sahwi?.

  Lalu imam al-Syafie sambil menunjukkan makam imam Abu Hanifah dengan ibu jarinya menjawab:

  Adakah patut aku menyanggahi beliau sedang beliau berada di hadapan ku?

  Melalui peristiwa ini banyak perkara yang boleh kita pelajari sebagai seorang muslim di dalam menunaikan perintah Allah terutamanya ibadat solat. Lihat sahaja betapa hormatnya imam al-Syafie kepada imam Abu Hanifah. Perkara yang kedua imam al-Syafie menghormati pandangan dan pendirian imam Abu Hanifah dalam masalah membaca qunut dalam solat Subuh.

  Maksudnya apabila kita berada di tempat orang yang bermazhab Hanafi maka kita menghormati mazhab mereka dan solat di belakang imam mereka, dan begitulah seterusnya.

  Wallahu a’lam.

  • Terimakasih wahai saudaraku. ya saya stuju dengan anda, yang jelas kita sesama umat islam tidak boleh saling fanatik, kita juga harus saling menghormati. dari pada karena perkara Qunut dan tidak, malah kita jadi bermusuhan.Terimakasih sya jadi banyak belajar dari sini. Walaupun saya juga salah satu orang yang melaksanakan Qunut subuh, tapi saya juga mengikuti Imam salat.

 6. Qunut is not bid’ah, but talqin mayit and tahlil is bid’ah

  –> Ehmm… Tahlil adalah kalimat laa ilaha ilallah. :-). Ada tulisan kami di sini. Udahlah mas .. dari pada cari2 kesalahan orang, bacalah saja kalimat tahlil (laa ilaa ha illallah) ini banyak2. Insya Allah hati tenteram dan menjadi lembut. Semoga.

  • Saya yakin maksud Faisal Tahlil itu selamatan makan minum di tempat orang meninggal. Kalau tahlil dimaksudkan LAA ILAAHA ILLALLAH itu adalah sebaik baik zikir. Saye bersetuju dengan sdr Faisal….

 7. Hadith riwayat Anas ra yang ditanyakan : Apakah nabi berqunut pada waktu subuh ? maka dijawab : ” Ya ” dan ditanya apakah sebelum rukuk dibuat qunut ? lalu dijawab : ” Selepas rukuk dengan secara ringkas ”

  (hadith sahih riwayat Bukhari no. 1001 dan Muslim no. 677).

 8. Saya postingkan tanya jawab tentang Qunut, ternyata jawabannya sangat bijak, justru Imam Ibnu Taimiyah mengakui Qunut sebagai khilafiyah, dan dia tidak membid’ahkannya. Bahkan Imam kaum wahabi baru, justru membolehkan qunut jika imam melakukannya. jawaban ini sangat berbeda dengan sikap, para pengikutnya di bawah.

  As. Wr. Wb. Saya berkeyakinan bahwa qunut subuh adalah bid’ah bedasarkan hadits-hadits shahih, bagaimana dengan kita sebagai makmum yang imamnya pakai qunut subuh terus? (Dari 081345228xxx – Pemangkat)

  Jawab:

  Wa ‘alaikum Salam. Wr.Wb. Bismillahirrahmanirrahim.
  Tidak ragu lagi, membaca doa qunut dalam shalat subuh adalah perkara khilafiyah ijtihadiyah sejak masa ulama klasik sampai sekarang, bahkan sampai akan datang masalah ini tidak akan selesai di bicarakan. Ada baiknya kita denngarkan nasihat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang Ulama Ahlus Sunnah, sebagai berikut:

  وَكَذَلِكَ الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ إنَّمَا النِّزَاعُ بَيْنَهُمْ فِي اسْتِحْبَابِهِ أَوْ كَرَاهِيَتِهِ وَسُجُودِ السَّهْوِ لِتَرْكِهِ أَوْ فِعْلِهِ وَإِلَّا فَعَامَّتُهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ مَنْ تَرَكَ الْقُنُوتَ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبِ وَكَذَلِكَ مَنْ فَعَلَهُ

  “Demikian juga qunut subuh, sesungguhnya perselisihan di antara mereka hanyalah pada istihbab-nya (disukai) atau makruhnya (dibenci). Begitu pula sujud sahwi karena meninggalkannya atau melakukannya, jika pun tidak, maka kebanyakan mereka sepakat atas sahnya shalat yang meninggalkan qunut, karena itu bukanlah wajib. Demikian juga orang yang melakukannya (qunut, maka tetap sah shalatnya –pen).” (Imam Ibnu Taimiyah, Majmu’ al Fatawa, Juz. 5, hal. 185. Mauqi’ al Islam. Al Maktabah Asy Syamilah)

  Namun, akhirnya Imam Ibnu Taimiyah menguatkan tidak berqunut, inilah yang lebih argumentatif. Wallahu A’lam.

  Ia juga berkata: “Adapun manusia yang cenderung kepada pendapat salah seorang imam atau syaikh sesuai ijtihadnya. Sebagaimana perbedaan mana yang lebih afdhal antara adzan dengan tidak adzan, dalam qamat ifrad (dibaca sekali) atau itsna (dibaca dua kali), shalat fajar itu di akhir malam atau di saat fajar, qunut subuh atau tidak, bismillah dikeraskan atau dipelankan, dan seterusnya, adalah merupakan masalah ijtihadiyah yang juga diperselisihkan para imam-imam salaf. Dan masing-masing mereka menetapkan keputusan ijtihad yang lain.” (Ibid, Juz, 20. hal. 292)

  Kita lihat betapa bijaksananya beliau, menempatkan qunut subuh adalah khilafiyah ijtihadiyah (perselisihan dalam hal ijtihad) para Imam kita. Dia tidak membid’ahkannya, walau dia sendiri lebih menguatkan bahwa qunut shubuh hanya ada pada masa awal Islam dahulu, yaitu ketika Islam mendapatkan musibah dengan dibunuhnya 70 Qurra (ahli pembaca Al Quran), saat itu bukan hanya subuh, ia juga berqunut pada shalat lainnya. Kita mengenalnya dengan istilah qunut Nazilah. Namun akhirnya hal itu hanya dilakukan hanya sebulan saja. Jadi, wajar apabila terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini.

  عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَشْهَدُ أَنِّى سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ الْقُنُوتَ فِى صَلاَةِ الصُّبْحِ بِدْعَة

  Dari Said bin Jubair, dia berkata aku bersaksi bahwa aku mendengar, dari Abdullah bin Abbas Radhiallahu ‘Anhu, dia berkata, “Qunut yang ada pada shalat subuh adalah bid’ah.” (HR. Ad Daruquthni, Juz 4, Hal. 410, no. 1723. Al Maktabah Asy Syamilah)

  Hadits ini dhaif (lemah). Karena di dalam sanadnya ada periwayat bernama Abdullah bin Muyassarah dia adalah seorang yang dhaiful hadits (hadits darinya dhaif) (Tahdzibut Tahdzib, Juz 6, Hal. 44. Lihat juga Tahdzibul Kamal, Juz 16, Hal. 197. Al Maktabah Asy Syamilah)

  Sikap bijak juga dicontohkan oleh seorang ulama masa kini, padahal dia tidak berqunut subuh, dia ditanya tentang bagaimana sikap makmum terhadap imam yang selalu qunut. Beliau –rahimahullah menjawab: “Ya, boleh bagi makmum untuk mengikutinya dan mengaminkan doanya, tetapi jika dia shalat di belakang imam yang tidak berqunut itu lebih baik.” (Fatawa Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin, Juz 1, hal. 392). Ini juga ditegaskan oleh guru beliau yakni Samahatusy Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (Fatawa Ibnu Baz, Juz. 4, hal. 293)

  Jadi, bagi Anda yang meyakini bahwa qunut subuh itu bid’ah, bersikap arif dan bijak adalah lebih baik, sebagaimana yang dikatakan oleh para Imam di atas. Tidak boleh bagi kita memaksakan kehendak kepada oang lain.

  Imam Ibnu Taimiyah berkata: “Sedangkan perkataan dan amal yang tidak diketahui secara pasti (qath’i) bertentangan dengan Kitab dan Sunnah, namun termasuk lingkup perbincangan ijtihad para ahli ilmu dan iman, bisa jadi dianggap qath’i oleh sebagian yang lain yang telah mendapat cahaya petunjuk dari Allah Ta’ala. Namun demikian dia tidak boleh memaksakan pendapatnya itu kepada orang lain yang belum mendapatkan apa yang dia inginkan itu.” (Ibid, Juz,1. hal. 383-384)
  Wallahu A’lam bish Shawab.


  –> Tanya jawab yang anda sampaikan, mereka ulama-ulama bukan dari kalangan Syafiiyah. Maka wajar saja jika tidak ber-Qunut. Silahkan saja.

  Namun saya tak sependapat dengan kalimat ini, “Saya berkeyakinan bahwa qunut subuh adalah bid’ah ………….” Karena kalimat ini berkonotasi bahwa pengamal Qunut Subuh sebagai ahli bid’ah, mengatakan Imam Syafi’i sebagai ahli neraka. Apakah ini bermaksud menyamakan kami sebagai ahli maksiat? Na’udzubillah. Saya kira para Imam pun tak pernah mengucapkan hal ini.

  Saya kira argumen kami telah jelas. Bahwa menurut madzab Syafi’i, Qunut Subuh adalah sunnah. Hujahnya pun kuat. Inilah madzab yang kami ikuti.

 9. Assalmualaikum

  Komentar dikit nih…kalau salah benerin lho.. Kayaknya perbedaan pendapat ini ujung-ujungnya masalah sahih atau tidaknya suatu hadits,sehingga dalam masalah itu menurut ane adalah murni ijtihad dari para ahli hadits, jadi kalau salah pahalanya 1, bener dapat 2… ^_^

 10. Assalamu’alaikum Wr.Wb
  Ikutan Nimbrung ya mas. Menurut hemat saya terjadinya dikotomi mengenai qunut itu lebih mengacu pada ego masing-masing ummat saat ini. Sebenarnya masalah qunut sudah dicontohkan oleh para imam dengan bijak.Dalam hal ini saya pribadi lebih suka penjelasan Ibnul Qoyyim (Zadu ‘l-Ma’ad fi Hadyi Khoiril ‘l-‘Ibad dalam Keajaiban Sholat Subuh:Imad ‘Ali ‘Abdus Sami’ Husain,2007)yang menjelaskan secara gamblang mengenai Qunut.
  Setidaknya kita dapat mengambil tauladan dari ahli hadits yang mengatakan bahwa “melakukan qunut adalah sunnah, tidak melakukannya juga sunnah. Wallahu a’lam.

 11. Pertanyaan :

  Salah satu masalah kontraversial di tengah masyarakat adalah qunut Shubuh. Sebagian menganggapnya sebagai amalan sunnah, sebagian lain menganggapnya pekerjaan bid’ah. Bagaimanakah hukum qunut Shubuh sebenarnya ?

  Jawab :

  x
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cut xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  (alasan dan artikel sebagaimana komentar #5, link masih dipertahankan)
  x
  x

  Kesimpulan

  Jelaslah dari uraian di atas lemahnya dua pendapat pertama dan kuatnya dalil pendapat ketiga sehinga memberikan kesimpulan pasti bahwa qunut shubuh secara terus-menerus selain qunut nazilah adalah bid’ah tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para shahabatnya. Wallahu a’lam.

  Silahkan lihat permasalahan ini dalam Tafsir Al Qurthuby 4/200-201, Al Mughny 2/575-576, Al-Inshof 2/173, Syarh Ma’any Al-Atsar 1/241-254, Al-Ifshoh 1/323, Al-Majmu’ 3/483-485, Hasyiyah Ar-Raud Al Murbi’ : 2/197-198, Nailul Author 2/155-158 (Cet. Darul Kalim Ath Thoyyib), Majm u’ Al Fatawa 22/104-111 dan Zadul Ma’ad 1/271-285.

  http://www.an-nashihah.com


  –> Jika anda ambil dari link itu, wajar saja tidak berqunut. Qunut ini khilaf antar madzab. Sedangkan pendirian dan hujah kami telah jelas. Jawaban ada di komentar #5. Tak perlu diulang lagi.

  Hanya ada tanggapan tambahan. Anda menyimpulkan bahwa qunut shubuh adalah bid’ah tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para shahabatnya. Apakah ini vonis bahwa yg berqunut subuh sebagai ahli bid’ah sesat? Jika demikian, anda tak mengikuti akhlak para ulama dalam berbeda pendapat. Dan ini bukan akhlak Rasulullah saw.

  Lihat jawaban saya di #9.

  Wallahu a’lam.

 12. Bismillah…
  ikut nimrung mas. ingatlh saudaraku..bahwa kebenaran (Al-haq) itu hanyalah satu. Jd dr sini, apakh dlm subuh itu pake qunut ataukh tidak. Brdsrkn dalil2 mnnjkn kontradiksi diantaranya. jadi ada 2 kemungkinan, bisa jadi qunut yang haq, atau tidak qunut yang haq. Sehingga, jika sesorang mujtahid mngtkn tidak qunut dan membid’ahkan qunut subuh, maka amalnya untk dirinya.adpn orng lain trsrh, apkh ingn mngikti dia atau tdk. bgt juga jk mujthd yg brpnfpt bhw qunut adlh sunnah, mk tidk mngkn dia mngtkn tidak qunut itu bid’ah (karena yg nmnya bid’ah itu adlh tmbhn dlm ibdh). Sehingg bs dsimplkn, suatu pndpt yg mngtkn bid’ah itu tidak otomatis mengklaim org yg mngamlkn bid’ah tsb (menrut dia) sbg ahlul bid’ah. Yng dibenci adlh hny ikut2n org, tnp melihat pd dalil. Karena dlm ibdh itu buth keyknn, dan kyknn itu bth pd dalil. Jadi, sy harap semua jangan menghujat pd orang yg melakukan. Tetapi kpd pndpt qunut tsb. Saya harap mas yg diblok ini faham mksd ana.jd tdk berarti yg mngtkn qunut subuh itu bid’ah (krn hkm asal ibdh haram kec ada dalil shohih (nah inikn msh dprslishkn)), mnganggp org yg mlakukn qunut itu sbg ahlul bid’ah. Wallahu a’lam..

  Dan perlu ditmbhi, bahwa ahlu Assunnah itu, skl2 tdk pernh mngtkn org ini ahlul bid’ah, org ini krn melkkn bid’ah sbg ahlul bid’ah, kec stlh dg dijelskn dan dfhmkn prmslhn. Jadi mngtkn sst itu bid’ah dan syirik, tidak lgsg menjustifikasi seseorng yg melakkn itu sbg ahlul bid’ah dan musyrik kec telah tegak hujah yang nyata. Jadi mohon dibedakan. Wallahu a’lam.

  –> Tulisan anda sulit dimengerti. Ada trll bnyk sngktn … tnt sj tlsn spt n bkn cnth rsl, tp alkh bgsn kl anda brttr scr lbh jls.

  Menurut madzab Syafi’i dan Maliki, qunut subuh adalah sunnah. Dan dalilnya kuat. Dalam catatan sejarah, Imam syafi’i dan Maliki pun tak membid’ah (sesat)kan madzab yg tak berqunut. Serta para ulama salafus shaleh tidak ada yg membid’ah (sesat)kan amalan ini, walau madzab lain tak mengamalkannya. Inilah akhlak yg mulia.

  Maaf kl tak berkenan.

 13. Ketika ikut itikaf, sholat subuh di marjid astana gunung jati, imam membaca qunut, yg menjadi pertanyaan, pada 1/3 pertengahan doa qunut, imam membaca secara sirr /dipelankan.. Apa doa yg dibaca imam itu? Bgm seharusnya makmum bersikap? Mohon cantumkan lengkap doanya. Trimakasi. Wa’ssalam wmwb

  –> Saya agak kurang paham. Coba tanyakan langsung ke imam. Kl saya kadang saya sempatkan untuk berdoa dalam hati. Bukankah berdoa dalam shalat termasuk ijabah. Amien.

 14. Ada artikel menarik tentang dalil qunut shubuh terus menerus di http://seekingilm.com/archives/324
  Di sana sedikit dibahas mengapa hadits dari Anas r.a tentang qunut shubuh dari jalan Ja’far-ar-Razi merupakan hadits yang shahih. Ini menunjukan bahwa para ulama dalam madzhab Syafi’i menetapkan hukum berdasarkan dalil yang shahih.

 15. Untuk Sdr. Lukman no #3 dan Karsicirebon no #15

  Saya akan menjelaskan dulu bahwa dalam sholat terdapat dua macam kesunahan (nau`aan)yaitu sunah Ab`ad dan sunah haeaat.

  Pengertian Sunah Ab`ad
  وهي ما تجبر بسجود السهو وهي عشرون ( yaitu sunah yang dapat digantikan /ditutupi oleh sujud sahwi ), sunah ini ada 20 macam, antara lain : Membaca tasyahud awal dan duduk padanya , membaca sholawat nabi SAW sesudahnya dan duduk padanya, sholawat atas keluarganya sesudah membaca tasyahud akhir dan duduk padanya, qunut subuh pada i`tidal rokaat terahir dan qunut pada sholat witir pada separo yang terahir di bulan romadhan dan berdiri padanya, dst……

  Disini saya akan membatasi pembahasan pada sunah ab`ad di qunut subuh.

  Lafadz qunut subuh sebagai berikut : ( لفظ القنوت كما يلي )

  اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضى ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد علي ماقضيت استغفرك واتوب اليك و صلى الله علي سينا محمد وعلي آله وصحبه وسلم

  Akhir yang warid doa qunut yaitu sampai lafadz وتعاليت, adapun qaul فلك الحمد علي ما قضيت استغفرك واتوب اليك adalah tambahan saja/ ziadah, kata para ulama لا بأس بها ( tidak apa2 adanya tambahan itu ).

  Sunah bagi imam membaca qunut dengan lafadz jamak dengan mengucapkan اللهم اهدنا الخ .

  Disunahkan pula mengangkat kedua tangan ketika qunut dan memposisikan bagian batin keduanya (telapak tangan) mengarah ke langit ketika mengharapkan memperolah kebaikan, dan memposisikan punggung kedua tangan menghadap kelangit ketika memharapkan menghilangkan kejelekan.dan tidak disunahkan mengusap wajah sesudah qunut dalam sholat bahkan lebih utama meninggalkannya (tidak melakukannnya), berbeda kalau diluar sholat. Bersambung …

  –> mas imam.. terima kasih tambahannya. Alangkah baiknya jika keterangan anda disertakan pula rujukan kitab referensinya. Jaza kallah

 16. assalamu’alaikum
  karena masalah qunut pada sholat subuh adalah masalah khilafiyah ijtihdiyah, maka saya kira tidak perlu dibesar-besarkan. Cukup kita pegang dan kita yakini satu pendapat kemudian kita amalkan. Yang penting kita memahami betul dalil-dalilnya. Maksudnya bagi yang mengamalkan qunut subuh sebagai sunnah dia tahu betul dasar-dasar penetapan hukumnya demikian pula sebaliknya. Yang berbahaya adalah mereka yang hanya taqlid buta, ilmunya hanya “kata kyai fulan atau ustadz anu” sedangkan dia sendiri tidak berusaha untuk lebih mendalaminya.
  Mungkin sedikit harapan untuk para tuan guru, kyai dan ustadz/ustadzah, agar dalam masalah ini berikanlah penjelasan yang berimbang; bahwa dalil melakukan qunut subuh adalah begini dan begini, bahwa dalil yang tidak melakukan qunut subuh adalah begitu dan begitu. InsyaAllah masyarakat awam akan tercerahkan dan tentram.
  terima kasih, wassalam

  • Untuk tahu betul dalil diperlukan kemampuan, bagaimana bagi yg buta huruf, tak sekolah, kemampuan berfikirnya kurang dan ini banyak kita temui di sekeliling kita. Bukankan taqlid itu suatu tingkatan kemampuan seseorang untuk mengamalkan agama. Kalau mampunya taqlid ya boleh, jadi jangan diremehkan, semoga Allah menerima. Kalau mampu berijtihat ya silahkan jadi mujtahid.

 17. Lanjutan,
  Dan disunahkan pula qunut bagi imam dan munfarid dan makmum jika tidak dapat mendengar bacaan qunutnya imam, bila dapat mendengarnya hendaklah membaca AMIIN atas doa qunut dan membaca pujian atau diam.
  Permulaannya (qunut bagi makmum saat imam membaca sirri) yaitu lafadz فانك تقضى , dan sunah2 ab`ad yang telah disebutkan diatas apabila orang yang sholat meninggalkan salah satu dari padanya sengaja atau lupa maka disunahkan sujud sahwi.

  Bacaan sujud sahwi سبحان الذي لا ينام ولا يسهو apabila orang yang menghendaki sujud sahwi karena lupa, tapi apabila terjadi dengan sengaja (meninggalkan sunah ab`ad) maka membaca istighfar pada sujudnya.

  Apabila meninggalkan qunut karena lupa dan sudah melekat anggota sujud seluruhnya ke tempat sujud serta menunduk kepalanya dan menahan di tempat sujud, maka tidak boleh kembali (berdiri untuk qunut) dan supaya sujud sahwi saja.Apabila kembali dengan sengaja dan tahu hukumnya maka batallah sholatnya jika sebagai imam dan munfarid.
  Dan jika belum melekat ke tampat sujud, boleh baginya kembali berdiri untuk qunut dan boleh pula sujud sahwi, JIKA sampai pada apa yang disebut sedikit2 ruku ( coba buka lagi tentang Aqollur ruku dan Akmalur ruku).
  Apabila tidak sampai seperti itu maka tidak usah sujud sahwi.

  Apabila sengaja meninggalkanya (qunut) dan telah sampai kepada khadnya ruku maka tidak boleh kembali (berdiri untuk qunut).
  Bila kembali berdiri untuk qunut, sengaja dan tahu keharamannya, maka batallah sholatnya.

 18. Lanjutan<
  Dan jika sebagai makmum, maka dibedakan antara meninggalkan qunut karena lupa atau dengan sengaja, jika imam mengerjakan qunut sedangkan makmum meninggalkan qunut karena lupa,maka wajib atas makmum kembali (berdiri untuk qunut) sebab mengikuti imam atau niat berpisah dari imam ( نية المفارقة ), jika tidak kembali dengan sengaja serta tahu hukumnya maka batallah sholatnya.

  Apabila makmum meninggalkan qunut karena sengaja maka tidak wajib baginya kembali (berdiri untuk qunut ) bahkan bebas memilih antara kembali berdiri untuk berqunut bersama imam ataukah menunggu imam dalam sujudnya (makmum), dan boleh juga niat berpisah dari imam.

  Bersambung……(referensi /مرجع akan saya sebutkan di bagian akhir, Insya Allah ).

 19. Lanjutan,
  Dan jika imam meninggalkan qunut, maka sunah bagi makmum supaya tertinggal dari imam untuk berqunut jika dapat menyusul imam pada sujud yang pertama, dan boleh juga baginya (makmum) jika dapat manyusul imam pada duduk diantara dua sujud.(buka bab فصل فيما يفسد الصلاة ).

  Apabila ia tahu bhwa tidak akan dapat menyusul imam kecuali pada saat turun untuk sujud kedua maka wajib baginya meninggalknnya (tidak berqunut) atau niat berpisah dari imam (tidak menjadi makmum lagi tapi berqunut ).

  Apabila imam meninggalkan tasyahud awal atau qunut kemudian ia kembali untuk melaksanakanya, maka tidak boleh kembali bagi makmum karena imam mungkin lupa atau bodoh maka tidak boleh makmum menyetujuai pada kesalahannya, atau mungkin imam sengaja (kembali) maka sholatnya batal.
  Bahkan bagi makmum hendaklah niat berpisah dari imam ( نية المفارقة )atau menuggu imam dalam berdirinya (makmum – jika imam kembali untuk betasyahud ), atau disujudnya (makmum- kalau imam kembali untuk berqunut ) dengan menganggap bahwa kembalinya imam karena lupa atau bodoh.

  Jika makmum kembali dengan sengaja dan tahu batalnya, maka batallah sholatnya, atau karena lupa atau bodoh maka tidk batal.

  Demikian juga, jika imam berdiri dan meninggalkan tasyahud awal, kemudian ia kembali ( untuk bertasyahud ) sebelum berdirinya makmum, maka haram bagi makmum menetap dalam duduknya bahkan wajib atas makmum berdiri semata2 mengerjakan berdirinya imam, kemudian bagi makmum menunggu imam dengan menganggap bahwa imam duduk karena udzur, dan bolah bagi makum juga berpisah dari imam.

  • Kutipan ( Dan jika imam meninggalkan qunut, maka sunah bagi makmum supaya tertinggal dari imam untuk berqunut jika dapat menyusul imam pada sujud yang pertama, dan boleh juga baginya (makmum) jika dapat manyusul imam pada duduk diantara dua sujud.(buka bab فصل فيما يفسد الصلاة ).)

   Pendapat yang aneh….meninggalkan yang wajib hanya untuk mengejar sunnah…????

   –> maaf .. saya kira hal itu bukan “meninggalkan yang wajib hanya untuk mengejar sunnah”.

   Lihat keterangan bahwa “sunah bagi makmum supaya tertinggal dari imam untuk berqunut jika dapat menyusul ….. dst”. Pemahaman saya, itu berusaha mengejar sunnah jika tidak tertinggal wajibnya. Dari keterangan tersebut, sudah pasti jika sekiranya ia akan tertinggal sujud (atau duduk) maka ia wajib baginya ikut imam dan meninggalkan qunut.

   wallahu a’lam.

 20. Lanjutan,
  Kemudian,
  Disunahkan sujud sahwi bagi golongan syafi`i, yang sholat di belakang (menjadi makmum)golongan yang bermadzhab hanafi secara mutlak pada sholat subuh atau selainnya (dari sholat 5 waktu ), karena golongan /penganut Imam Hanafi tidak berqunut pada sholat subuh dan tidak membaca sholawat atas Nabi pada sholat selainnya di tasyahud awwal, bahkan jika membaca sholawat di sunahkan sujud sahwi bagi penganut madzhabnya (Imam Hanafi ).
  Sebab meninggalkannya ( tidak membaca sholawat ) pada tasyahud awwal maka disunahkan (menghadap ) atas makmum sujud sahwi seperti qunut.

  Demikian juga jika sholat dibelakang golongan Imam Malik, maka hendaklah memperhatikan yang seperti itu.

  Inilah bentuk kertekaitan terhadap madzhab makmum dan apa yang dihadapannya yang berkaitan dengan madzhab imam dan atasnya.

  Jika makmum melaksanakan semua kesunahan yang ab`ad maka mencukupi baginya, dan tidak ada sujud sahwi baginya. Wataamma kalam . Wallahu a`lam wa ahkam.###

  يسن سجود السهو لشافعى صلى خلف حنفى مطلقا صباحا وغيرها من سائر الخمس لأن الحنفى لايقنت في الصبح ولا يصلى علي النبي صلي الله عليه وسلم في غيرها في التشهد الأول بل لو صلى عليه فيه سجد للسهو في مذهبه. وبتركها فيه يتوجه علي المأموم سجود السهو كالقنوت. وكذا لو صلى خلف مالكى فتنبه لذلك. وهذا مبنى علي ان العبرة بمذهب المأموم ومقابله أن العبرة بمذهب الإمام وعليه . فلو اتى المأموم بهذه الأبعاض كفاه ذلك ولاسجود عليه. ( شكرا لكم

  Dinukil dari kitab Tanwirul Qulub, Halaman 137 – 157.

  Semoga bermanfaat….Amiin.

 21. Terimakasih wahai saudara ku, saya jadi banyak belajar dari sini. memeng sudah lama sekali Qunut subuh itu menjadi mperdebatan dikalangan ulama. Namun, kita selaku satu umat haruslah saling menghormati. Daripada hanya karena Qunut atau tidaknya, kita jadi bermusuhan. Itu malah berbalik dari makan Islam. Ya, saya setuju dengan pendapat anda, kita harus tetap mengikuti imam. karena itu adlah hal yang wajib. Walaupun sebenarnya saya juga salah satu dari yang melaksanakan Qunut subuh. Ya yang terpenting Qunut atau tidaknya tergantung keyakinan kita masing2, mari kita bersama sama mencari dalil-dalil yang lebih menguatkan keyakinann kita. Semoga kita berada di jalan yang benar, Amin

 22. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

  pak ustadz bagaimana kalau imam qunut saya juga qunut, tapi saya masbuk yg gabung di rakaat kedua subuh.
  maka akankah saya qunut di rakaat pertama saya?
  setelah itu di rakaat kedua saya yang tertinggal bagaimana?

  –> Wa’alaikum salam wrwb. Yang saya ketahui, wajib mengikuti imam .. ketika imam qunut maka makmum juga qunut. Sedangkan rakaat kedua tetap qunut sebagaimana dalam madzab syafii qunut subuh adalah sunnah pada rakaat kedua sesudah i’tidal.

  Semoga manfaat. Maaf kalau ada kesalahan. Wallahu a’lam.

 23. Ku dapat dari sini,
  http://bahrusshofa.blogspot.com/2009/06/bertasamuhlah.html

  Cerita Imam asy-Syafi`i r.a. meninggalkan qunut apabila bersembahyang di masjid Imam Abu Hanifah telah masyhur diketahui. Kisah yang menggambarkan ketinggian akhlak dan adab seorang ulama besar bertaraf mujtahid mutlak lagi mujaddid. Tetapi kenapa, cerita ini hanya dipetik dan diceritakan untuk menyuruh orang-orang yang bermazhab Syafi`i seperti kita agar bertasamuh dan tidak fanatik dengan fahaman mazhab. Kenapa mereka – mereka yang tidak sefaham dengan pendapat mazhab Syafi`i yang diamalkan dalam negara ini tidak turut mengambil iktibar dari kisah tersebut? Sedangkan pengamal-pengamal mazhab Syafi`i di negara ini tidaklah sefanatik mana. Adakah hanya pengamal mazhab Syafi`i yang dominan di negara ini sahaja yang perlu bertasamuh, sedangkan mereka-mereka yang tidak bermazhab tidak perlu bertasamuh sebab pegangan mereka …ehem…ehem…. telah 100% betul dan benar?

  Kenapa perlu seorang hamba Allah yang ada kat Kuching ini mengimamkan sembahyang jumaat di sebuah masjid di Kuching tidak melaksanakannya menurut sebagaimana biasa yang diamalkan oleh para pengikut mazhab Syafi`i, viz. dengan menjaharkan basmalah, dengan wirid dan doanya selepas sholat. Kenapa hamba Allah tersebut berkeras kepala bersholat menurut pegangannya semata-mata, tanpa menghirau kelompok ramai yang menjadi makmumnya? Di mana akhlak dan adabnya hamba Allah ini? Adakah dia ini seorang yang rendah akhlak dan adabnya, sehingga tidak mahu bertasamuh dalam perkara khilafiyyah? Sepatutnya, hamba Allah ini tidak pergi ke depan untuk menjadi imam, dan jikapun dia ke depan untuk menjadi imam, maka apa salahnya dia bersholat seperti biasa kerana mera`iekan pegangan para makmum yang rata-ratanya bermazhab Syafi`i. Moga Allah memberi hidayah dan taufiqnya kepada kita sekalian dan juga kepada hamba Allah ini sebelum Izrail datang memanggil.

 24. Hukum Qunut Subuh
  Kamis, 16-November-2006, Penulis: Al Ustadz Abu Muhammad Dzulqarnain

  Pertanyaan :

  Salah satu masalah kontraversial di tengah masyarakat adalah qunut Shubuh. Sebagian menganggapnya sebagai amalan sunnah, sebagian lain menganggapnya pekerjaan bid’ah. Bagaimanakah hukum qunut Shubuh sebenarnya ?

  Jawab :

  Dalam masalah ibadah, menetapkan suatu amalan bahwa itu adalah disyariatkan (wajib maupun sunnah) terbatas pada adanya dalil dari Al-Qur’an maupun As-sunnah yang shohih menjelaskannya. Kalau tidak ada dalil yang benar maka hal itu tergolong membuat perkara baru dalam agama (bid’ah), yang terlarang dalam syariat Islam sebagaimana dalam hadits Aisyah riwayat Bukhary-Muslim :

  مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَد ٌّ. وَ فِيْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ : ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمُرُنَا فَهُوَ رَدَّ

  “Siapa yang yang mengadakan hal baru dalam perkara kami ini (dalam Agama-pent.) apa yang sebenarnya bukan dari perkara maka hal itu adalah tertolak”. Dan dalam riwayat Muslim : “Siapa yang berbuat satu amalan yang tidak di atas perkara kami maka ia (amalan) adalah tertolak”.

  Dan ini hendaknya dijadikan sebagai kaidah pokok oleh setiap muslim dalam menilai suatu perkara yang disandarkan kepada agama.

  Setelah mengetahui hal ini, kami akan berusaha menguraikan pendapat-pendapat para ulama dalam masalah ini.

  Uraian Pendapat Para Ulama

  Ada tiga pendapat dikalangan para ulama, tentang disyariatkan atau tidaknya qunut Shubuh.

  Pendapat pertama : Qunut shubuh disunnahkan secara terus-menerus, ini adalah pendapat Malik, Ibnu Abi Laila, Al-Hasan bin Sholih dan Imam Syafi’iy.

  Pendapat kedua : Qunut shubuh tidak disyariatkan karena qunut itu sudah mansukh (terhapus hukumnya). Ini pendapat Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsaury dan lain-lainnya dari ulama Kufah.

  Pendapat ketiga : Qunut pada sholat shubuh tidaklah disyariatkan kecuali pada qunut nazilah maka boleh dilakukan pada sholat shubuh dan pada sholat-sholat lainnya. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Al-Laits bin Sa’d, Yahya bin Yahya Al-Laitsy dan ahli fiqh dari para ulama ahlul hadits.

  Dalil Pendapat Pertama

  Dalil yang paling kuat yang dipakai oleh para ulama yang menganggap qunut subuh itu sunnah adalah hadits berikut ini :

  مَا زَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِيْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا

  “Terus-menerus Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa a lihi wa sallam qunut pada sholat Shubuh sampai beliau meninggalkan dunia”.

  Dikeluarkan oleh ‘Abdurrozzaq dalam Al Mushonnaf 3/110 no.4964, Ahmad 3/162, Ath-Thoh awy dalam Syarah Ma’ani Al Atsar 1/244, Ibnu Syahin dalam Nasikhul Hadits Wamansukhih no.220, Al-Ha kim dalam kitab Al-Arba’in sebagaimana dalam Nashbur Royah 2/132, Al-Baihaqy 2/201 dan dalam Ash-Shugro 1/273, Al-Baghawy dalam Syarhus Sunnah 3/123-124 no.639, Ad-Daruquthny dalam Sunannya 2/39, Al-Maqdasy dalam Al-Mukhtaroh 6/129-130 no.2127, Ibnul Jauzy dalam At-Tahqiq no.689-690 dan dalam Al-‘Ilal Al-Mutanahiyah no.753 dan Al-Khatib Al-Baghdady dalam Mudhih Auwan Al Jama’ wat Tafr iq 2/255 dan dalam kitab Al-Qunut sebagaimana dalam At-Tahqiq 1/463.

  Semuanya dari jalan Abu Ja’far Ar-Rozy dari Ar-Robi’ bin Anas dari Anas bin Malik.

  Hadits ini dishohihkan oleh Muhammad bin ‘Ali Al-Balkhy dan Al-Hakim sebagaimana dalam Khulashotul Badrul Munir 1/127 dan disetujui pula oleh Imam Al-Baihaqy. Namun Imam Ibnu Turkumany dalam Al-Jauhar An-Naqy berkata : “Bagaimana bisa sanadnya menjadi shohih sedang rowi yang meriwayatkannya dari Ar-Rob i’ bin Anas adalah Abu Ja’far ‘Isa bin Mahan Ar-Rozy mutakallamun fihi (dikritik)”. Berkata Ibnu Hambal dan An-Nasa`i : “Laysa bil qowy (bukan orang yang kuat)”. Berkata Abu Zur’ah : ” Yahimu katsiran (Banyak salahnya)”. Berkata Al-Fallas : “Sayyi`ul hifzh (Jelek hafalannya)”. Dan berkata Ibnu Hibban : “Dia bercerita dari rowi-rowi yang masyhur hal-hal yang mungkar”.”

  Dan Ibnul Qoyyim dalam Zadul Ma’ad jilid I hal.276 setelah menukil suatu keterangan dari gurunya Ibnu Taimiyah tentang salah satu bentuk hadits mungkar yang diriwayatkan oleh Abu Ja’far Ar-Rozy, beliau berkata : “Dan yang dimaksudkan bahwa Abu Ja’far Ar-R ozy adalah orang yang memiliki hadits-hadits yang mungkar, sama sekali tidak dipakai berhujjah oleh seorang pun dari para ahli hadits periwayatan haditsnya yang ia bersendirian dengannya”.

  Dan bagi siapa yang membaca keterangan para ulama tentang Abu Ja’far Ar-R ozy ini, ia akan melihat bahwa kritikan terhadap Abu Ja’far ini adalah Jarh mufassar (Kritikan yang jelas menerangkan sebab lemahnya seorang rawi). Maka apa yang disimpulkan oleh Ibnu Hajar dalam Taqrib-Tahdzib sudah sangat tepat. Beliau berkata : “Shoduqun sayi`ul hifzh khususon ‘anil Mughiroh (Jujur tapi jelek hafalannya, terlebih lagi riwayatnya dari Mughirah).

  Maka Abu Ja’far ini lemah haditsnya dan hadits qunut subuh yang ia riwayatkan ini adalah hadits yang lemah bahkan hadits yang mungkar.

  Dihukuminya hadits ini sebagai hadits yang mungkar karena 2 sebab :

  Satu : Makna yang ditunjukkan oleh hadits ini bertentangan dengan hadits shohih yang menunjukkan bahwa Nabi shollallahu ‘alaihi wa alihi wa sallam tidak melakukan qunut kecuali qunut nazilah, sebagaimana dalam hadits Anas bin Malik :

  أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَقْنُتُ إِلاَّ إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ عَلَى قَوْمٍ

  “Sesungguhnya Nabi shollallahu ‘alaihi wa a lihi wa sallam tidak melakukan qunut kecuali bila beliau berdo’a untuk (kebaikan) suatu kaum atau berdo’a (kejelekan atas suatu kaum)” . Dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah 1/314 no. 620 dan dan Ibnul Jauzi dalam At-Tahqiq 1/460 dan dishahihkan oleh Syeikh Al-Albani dalam Ash-Shahihah no. 639.

  Kedua : Adanya perbedaan lafazh dalam riwayat Abu Ja’far Ar-Rozy ini sehingga menyebabkan adanya perbedaan dalam memetik hukum dari perbedaan lafazh tersebut dan menunjukkan lemahnya dan tidak tetapnya ia dalam periwayatan. Kadang ia meriwayatkan dengan lafazh yang disebut di atas dan kadang meriwayatkan dengan lafazh :

  أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فٍي الْفَجْرِ

  “Sesungguhnya Nabi shollahu ‘alahi wa alihi wa sallam qunut pada shalat Subuh”.

  Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushonnaf 2/104 no.7003 (cet. Darut Taj) dan disebutkan pula oleh imam Al Maqdasy dalam Al Mukhtarah 6/129.

  emudian sebagian para ‘ulama syafi’iyah menyebutkan bahwa hadits ini mempunyai beberapa jalan-jalan lain yang menguatkannya, maka mari kita melihat jalan-jalan tersebut :

  Jalan Pertama : Dari jalan Al-Hasan Al-Bashry dari Anas bin Malik, beliau berkata :

  قَنَتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله ُعَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ وَأَحْسِبُهُ وَرَابِعٌ حَتَّى فَارَقْتُهُمْ

  “Rasulullah Shollallahu ‘alaihi wa alihi wa Sallam, Abu Bakar, ‘Umar dan ‘Utsman, dan saya (rawi) menyangka “dan keempat” sampai saya berpisah denga mereka”.

  Hadits ini diriwayatkan dari Al Hasan oleh dua orang rawi :

  Pertama : ‘Amru bin ‘Ubaid. Dikeluarkan oleh Ath-Thohawy dalam Syarah Ma’ani Al Atsar 1/243, Ad-Daraquthny 2/40, Al Baihaqy 2/202, Al Khatib dalam Al Qunut dan dari jalannya Ibnul Jauzy meriwayatkannya dalam At-Tahqiq no.693 dan Adz-Dzahaby dalam Tadzkiroh Al Huffazh 2/494. Dan ‘Amru bin ‘Ubaid ini adalah gembong kelompok sesat Mu’tazilah dan dalam periwayatan hadits ia dianggap sebagai rawi yang matrukul hadits (ditinggalkan haditsnya).

  Kedua : Isma’il bin Muslim Al Makky, dikeluarkan oleh Ad-Da raquthny dan Al Baihaqy. Dan Isma’il ini dianggap matrukul hadits oleh banyak orang imam. Baca : Tahdzibut Tahdzib.

  Catatan :

  Berkata Al Hasan bin Sufyan dalam Musnadnya : Menceritakan kepada kami Ja’far bin Mihr on, (ia berkata) menceritakan kepada kami ‘Abdul Warits bin Sa’id, (ia berkata) menceritakan kepada kami Auf dari Al Hasan dari Anas beliau berkata :

  صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِيْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حَتَّى فَارَقْتُهُ

  “Saya sholat bersama Rasulullah Shollallahu ‘alaihi wa alihi wa Sallam maka beliau terus-menerus qunut pada sholat Subuh sampai saya berpisah dengan beliau”.

  Riwayat ini merupakan kekeliruan dari Ja’far bin Mihron sebagaimana yang dikatakan oleh imam Adz-Dzahaby dalam Mizanul I’tidal 1/418. Karena ‘Abdul Warits tidak meriwayatkan dari Auf tapi dari ‘Amru bin ‘Ubeid sebagaiman dalam riwayat Abu ‘Umar Al Haudhy dan Abu Ma’mar – dan beliau ini adalah orang yang paling kuat riwayatnya dari ‘Abdul Warits-.

  Jalan kedua : Dari jalan Khalid bin Da’laj dari Qotadah dari Anas bin M alik :

  صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَخَلْفَ عُمَرَ فَقَنَتَ وَخَلْفَ عُثْمَانَ فَقَنَتَ

  “Saya sholat di belakang Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa alihi wa sallam lalu beliau qunut, dan dibelakang ‘umar lalu beliau qunut dan di belakang ‘Utsman lalu beliau qunut”.

  Dikeluarkan oleh Al Baihaqy 2/202 dan Ibnu Syahin dalam Nasikhul Hadi ts wa Mansukhih no.219. Hadits di atas disebutkan oleh Al Baihaqy sebagai pendukung untuk hadits Abu Ja’far Ar-Rozy tapi Ibnu Turkumany dalam Al Jauhar An Naqy menyalahkan hal tersebut, beliau berkata : “Butuh dilihat keadaan Khalid apakah bisa dipakai sebagai syahid (pendukung) atau tidak, karena Ibnu Hambal, Ibnu Ma’in dan Ad-Daruquthny melemahkannya dan Ibnu Ma’ in berkata di (kesempatan lain) : laisa bi syay`in (tidak dianggap) dan An-Nasa`i berkata : laisa bi tsiqoh (bukan tsiqoh). Dan tidak seorangpun dari pengarang Kutubus Sittah yang mengeluarkan haditsnya. Dan dalam Al-Mizan, Ad Daraquthny mengkategorikannya dalam rowi-rowi yang matruk.

  Kemudian yang aneh, di dalam hadits Anas yang lalu, perkataannya “Terus-menerus beliau qunut pada sholat Subuh hingga beliau meninggalkan dunia”, itu tidak terdapat dalam hadits Khal id. Yang ada hanyalah “beliau (nabi) ‘alaihis Salam qunut”, dan ini adalah perkara yang ma’ruf (dikenal). Dan yang aneh hanyalah terus-menerus melakukannya sampai meninggal dunia. Maka di atas anggapan dia cocok sebagai pendukung, bagaimana haditsnya bisa dijadikan sebagai syahid (pendukung)”.

  Jalan ketiga : Dari jalan Ahmad bin Muhammad dari Dinar bin ‘Abdillah dari Anas bin Malik :

  مَا زَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِيْ صَلاَةِ الْصُبْحِ حَتَّى مَاتَ

  “Terus-menerus Rasulullah Shollallahu ‘alaihi wa a lihi wa Sallam qunut pada sholat Subuh sampai beliau meninggal”.

  Dikeluarkan oleh Al Khatib dalam Al Qunut dan dari jalannya, Ibnul Jauzy dalam At-Tahq iq no. 695.

  Ahmad bin Muhammad yang diberi gelar dengan nama Ghulam Khalil adalah salah seorang pemalsu hadits yang terkenal. Dan Dinar bin ‘Abdillah, kata Ibnu ‘Ady : “Mungkarul hadits (Mungkar haditsnya)”. Dan berkata Ibnu Hibba n : “Ia meriwayatkan dari Anas bin Malik perkara-perkara palsu, tidak halal dia disebut di dalam kitab kecuali untuk mencelanya”.

  Kesimpulan pendapat pertama:

  Jelaslah dari uraian diatas bahwa seluruh dalil-dalil yang dipakai oleh pendapat pertama adalah hadits yang lemah dan tidak bisa dikuatkan.

  Kemudian anggaplah dalil mereka itu shohih bisa dipakai berhujjah, juga tidak bisa dijadikan dalil akan disunnahkannya qunut subuh secara terus-menerus, sebab qunut itu secara bahasa mempunyai banyak pengertian. Ada lebih dari 10 makna sebagaimana yang dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dari Al-Iraqi dan Ibnul Arabi.

  1) Doa

  2) Khusyu’

  3) Ibadah

  4) Taat

  5) Menjalankan ketaatan.

  6) Penetapan ibadah kepada Allah

  7) Diam

  8) Shalat

  9) Berdiri

  10) Lamanya berdiri

  11) Terus menerus dalam ketaatan

  Dan ada makna-makna yang lain yang dapat dilihat dalam Tafsir Al-Qurthubi 2/1022, Mufradat Al-Qur’an karya Al-Ashbahany hal. 428 dan lain-lain.

  Maka jelaslah lemahnya dalil orang yang menganggap qunut subuh terus-menerus itu sunnah.

  Dalil Pendapat Kedua

  Mereka berdalilkan dengan hadits Abu Hurairah riwayat Bukhary-Muslim :

  كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ حِيْنَ يَفْرَغُ مِنْ صَلاَةِ الفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ اَللَّهُمَّ أَنْجِ اَلْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِيْ رَبِيْعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُُؤْمِنِيْنَ اَللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِيْ يُوْسُفَ اَللَّهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ وَرِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّا أَنْزَلَ : (( لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ ))

  “Adalah Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa alihi wa sallam ketika selesai membaca (surat dari rakaat kedua) di shalat Fajr dan kemudian bertakbir dan mengangkat kepalanya (I’tidal) berkata : “Sami’allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, lalu beliau berdoa dalaam keadaan berdiri. “Ya Allah selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid, Salamah bin Hisyam, ‘Ayyasy bin Abi Rabi’ah dan orang-orang yang lemah dari kaum mu`minin. Ya Allah keraskanlah pijakan-Mu (adzab-Mu) atas kabilah Mudhar dan jadianlah atas mereka tahun-tahun (kelaparan) seperti tahun-tahun (kelaparan yang pernah terjadi pada masa) Nabi Yusuf. Wahai Allah, laknatlah kabilah Lihyan, Ri’lu, Dzakw an dan ‘Ashiyah yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian sampai kepada kami bahwa beliau meningalkannya tatkala telah turun ayat : “Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim”. (HSR.Bukhary-Muslim)

  Berdalilkan dengan hadits ini menganggap mansukh-nya qunut adalah pendalilan yang lemah karena dua hal :

  Pertama : ayat tersebut tidaklah menunjukkan mansukh-nya qunut sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurthuby dalam tafsirnya, sebab ayat tersebut hanyalah menunjukkan peringatan dari Allah bahwa segala perkara itu kembali kepada-Nya. Dialah yang menentukannya dan hanya Dialah yang mengetahui perkara yang ghoib.

  Kedua : Diriwayatkan oleh Bukhary – Muslim dari Abu Hurairah, beliau berkata :

  وَاللهِ لَأَقْرَبَنَّ بِكُمْ صَلاَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَصَلاَةِ الْصُبْحِ وَيَدْعُوْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ.

  Dari Abi Hurairah radliyallahu `anhu beliau berkata : “Demi Allah, sungguh saya akan mendekatkan untuk kalian cara shalat Rasulullah shallallahu `alaihi wa alihi wa sallam. Maka Abu Hurairah melakukan qunut pada shalat Dhuhur, Isya’ dan Shubuh. Beliau mendoakan kebaikan untuk kaum mukminin dan memintakan laknat untuk orang-orang kafir”.

  Ini menunjukkan bahwa qunut nazilah belum mansu kh. Andaikata qunut nazilah telah mansukh tentunya Abu Hurairah tidak akan mencontohkan cara sholat Nabi shallallahu `alaihi wa alihi wa sallam dengan qunut nazilah .

  Dalil Pendapat Ketiga

  Satu : Hadits Sa’ad bin Thoriq bin Asyam Al-Asyja’i

  قُلْتُ لأَبِيْ : “يَا أَبَتِ إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وآله وسلم وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ هَهُنَا وَبِالْكُوْفَةِ خَمْسَ سِنِيْنَ فَكَانُوْا بَقْنُتُوْنَ فيِ الفَجْرِ” فَقَالَ : “أَيْ بَنِيْ مُحْدَثٌ”.

  “Saya bertanya kepada ayahku : “Wahai ayahku, engkau sholat di belakang Rasulullah shallallahu `alaihi wa alihi wa sallam dan di belakang Abu Bakar, ‘Umar, ‘Utsman dan ‘Ali radhiyallahu ‘anhum di sini dan di Kufah selama 5 tahun, apakah mereka melakukan qunut pada sholat subuh ?”. Maka dia menjawab : “Wahai anakku hal tersebut (qunut subuh) adalah perkara baru (bid’ah)”. Dikeluarkan oleh Tirmidzy no. 402, An-Nasa`i no.1080 dan dalam Al-Kubro no.667, Ibnu Majah no.1242, Ahmad 3/472 dan 6/394, Ath-Thoy alisy no.1328, Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushonnaf 2/101 no.6961, Ath-Thohawy 1/249, Ath-Thobarany 8/no.8177-8179, Ibnu Hibban sebagaimana dalam Al-Ihs an no.1989, Baihaqy 2/213, Al-Maqdasy dalam Al-Mukhtarah 8/97-98, Ibnul Jauzy dalam At-Tahqiq no.677-678 dan Al-Mizzy dalam Tahdzibul Kam al dan dishohihkan oleh syeikh Al-Albany dalam Irwa`ul Gholil no.435 dan syeikh Muqbil dalam Ash-Shohih Al-Musnad mimma laisa fi Ash-Shoh ihain.

  Dua : Hadits Ibnu ‘Umar

  عَنْ أَبِيْ مِجْلَزِ قَالَ : “صَلَّيْتُ مَعَ اِبْنِ عُمَرَ صَلاَةَ الصُّبْحِ فَلَمْ يَقْنُتْ”. فَقُلْتُ : “آلكِبَرُ يَمْنَعُكَ”, قَالَ : “مَا أَحْفَظُهُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِيْ”.

  ” Dari Abu Mijlaz beliau berkata : saya sholat bersama Ibnu ‘Umar sholat shubuh lalu beliau tidak qunut. Maka saya berkata : apakah lanjut usia yang menahanmu (tidak melakukannya). Beliau berkata : saya tidak menghafal hal tersebut dari para shahabatku”. Dikeluarkan oleh Ath-Thohawy 1246, Al-Baihaqy 2213 dan Ath-Thabarany sebagaimana dalam Majma’ Az-Zawa’id 2137 dan Al-Haitsamy berkata :”rawi-rawinya tsiqoh”.

  Ketiga : tidak ada dalil yang shohih menunjukkan disyari’atkannya mengkhususkan qunut pada sholat shubuh secara terus-menerus.

  Keempat : qunut shubuh secara terus-menerus tidak dikenal dikalangan para shahabat sebagaimana dikatakan oleh Ibnu ‘Umar diatas, bahkan syaikul islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu’ Al-Fatawa berkata : “dan demikian pula selain Ibnu ‘Umar dari para shahabat, mereka menghitung hal tersebut dari perkara-perkara baru yang bid’ah”.

  Kelima : nukilan-nukilan orang-orang yang berpendapat disyari’atkannya qunut shubuh dari beberapa orang shahabat bahwa mereka melakukan qunut, nukilan-nukilan tersebut terbagi dua :

  1) Ada yang shohih tapi tidak ada pendalilan dari nukilan-nukilan tersebut.

  2) Sangat jelas menunjukkan mereka melakukan qunut shubuh tapi nukilan tersebut adalah lemah tidak bisa dipakai berhujjah.

  Keenam: setelah mengetahui apa yang disebutkan diatas maka sangatlah mustahil mengatakan bahwa disyari’atkannya qunut shubuh secara terus-menerus dengan membaca do’a qunut “Allahummahdinaa fi man hadait…….sampai akhir do’a kemudian diaminkan oleh para ma’mum, andaikan hal tersebut dilakukan secara terus menerus tentunya akan dinukil oleh para shahabat dengan nukilan yang pasti dan sangat banyak sebagaimana halnya masalah sholat karena ini adalah ibadah yang kalau dilakukan secara terus menerus maka akan dinukil oleh banyak para shahabat. Tapi kenyataannya hanya dinukil dalam hadits yang lemah.

  Demikian keterangan Imam Ibnul qoyyim Al-Jauziyah dalam Z adul Ma’ad.

  Kesimpulan

  Jelaslah dari uraian di atas lemahnya dua pendapat pertama dan kuatnya dalil pendapat ketiga sehinga memberikan kesimpulan pasti bahwa qunut shubuh secara terus-menerus selain qunut nazilah adalah bid’ah tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para shahabatnya. Wallahu a’lam.

  Silahkan lihat permasalahan ini dalam Tafsir Al Qurthuby 4/200-201, Al Mughny 2/575-576, Al-Inshof 2/173, Syarh Ma’any Al-Atsar 1/241-254, Al-Ifshoh 1/323, Al-Majmu’ 3/483-485, Hasyiyah Ar-Raud Al Murbi’ : 2/197-198, Nailul Author 2/155-158 (Cet. Darul Kalim Ath Thoyyib), Majm u’ Al Fatawa 22/104-111 dan Zadul Ma’ad 1/271-285.

  –> Maaf .. beginilah kalau orang malas mendengarkan (membaca) namun berkeras agar pendapatnya didengar. Mengemukakan hal yg sama sampai berkali-kali.
  Tulisan anda telah muncul dan dijawab di komentar-komentar sebelumnya. Anda tak membaca ataukah tak peduli..??

 25. MasyaAllah sepertinya umat sekarang lebih pandai ilmunya dari pada orang2 sholeh dahulu,padahal Baginda Rosulullah SAW bersabda kurun terbaik adalah kurunku,sahabatku,dan orang2 setelah mereka.(AlHadist)Mbok toh kita yg dangkal ilmu jgn malu2 utk mengatakan “aku belum tahu” sehingga ALLAH SWT akan tambah lagi hazanah ke ilmuan kita jgn kita mengatakan “aku sudah tahu” sehingga ALLAH SWT menutup pintu2 ilmu dari diri kita…….inilah tanda2 umat jahiliyah merasa lebih pandai dari orang2 sholeh dahulu bahkan parahnya mengkafirkan mereka(naudzubillah min dzalik).Inilah golongan orang2 yang mencari petunjuk dengan kesesatan.Semoga ALLAH SWT memberi taufiq dan hidayahnya kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita miliki dgn yaqin dan cara yg di ajarkan Rosulullah SAW,Shidiqqin,Syuhada,Sholihin.Amiin

 26. hadits yang berbunyi
  مَا زَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِيْ
  صَلاَةِ الْغَدَاةِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا

  “Terus-menerus Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa a lihi wa sallam qunut pada sholat Shubuh sampai beliau meninggalkan dunia”
  hadits ini memang benar perawinya ada yang bernama Ja’far arrozy, tapi abu ja’far arrozy ini bila dilihat dalam kitab jarah wata’dil banyak para muahddits yang menshohihkan beliau seperti:Imam Hanbal bin Ishak berkata:sholihul hadits, Yahya bin Ma’in : Tsiqoh. Muhammad bin Utsman dari Ali almadini berkata: beliau Tsiqoh,Abu Hatim berkata: Tsiqoh, Shoduq dan Sholihul hadits, Abu Ahmad bin ‘adi berkata:dia mempunyai hadits-hadits yang Sholih dan banyak orang-orang meriwayatkan darinya, dan haditsnya Mustaqimah,Arrozy berkata: dia Tsiqoh, Muhammad bin Abdullah berkata: dia Tsiqoh. bahkan Imam Bukhori saja meriwayatkan hadits dari jalur Abu Ja’far Arrozy, lihat dalam kitab Adabul Mufrod.Ibnu Abdul Bar berkata: Tsiqoh,Alhakim berkata: belua Tsiqoh. mereka yang mendhoifkan boleh saja berpendapat seperti itu, namun harus dipertimbangkan pula dengan ulama yang mentsiqohkan Abu Ja’far arrozy, jadi belum tentu Abu ja’far arrozy itu statusnya dilemahkan, karena banyak pula para ulama hadits yang mentsiqohkan beliau, alhasil hadits dari jalur Abu ja’far Arrozy tetap shohi, atau minimal Hasan. sementara apa yang dikomentari Ibnul Qoyyim dalam Zadul ma’ad memang benar seperti itu, tapi kita tidak boleh melihat dengan sebelah mata, nyatanya, Ibnu Qoyyim mengomentari pada akhir pembahasan tersebut bahwa” semua Hadits yang diriwayatkan oleh Anas semuanya Shohih” lihat Zadul Ma’ad. akhi, hadits tentang qunut subuh tidak hanya itu dan masih banyak lagi yang shohih diantaranya:
  عن الْعَوَّامُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عُثْمَانَ عَنِ الْقُنُوتِ فِى الصُّبْحِ قَالَ : بَعْدَ الرُّكُوعِ. قُلْتُ : عَمَّنْ؟ قَالَ : عَنْ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ. هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ. {ج} وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ لاَ يُحَدِّثُ إِلاَّ عَنِ الثِّقَاتِ عِنْدَهُ. بيهقي
  Dari ‘Awwam bin Hamzah berkata: Aku bertanya kepada Abu Utsman tentang Qunut pada shalat subuh, beliau berkata: setelah ruku, aku berkata dari siapa? dijawab dari Abu bakar, Umar , Utsman, beliau berkata: ini sanadnya hasan. ( HR Baihaqi)
  lalu ada hadits lagi:
  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ : قَنَتَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى الْفَجْرِ. وَهَذَا عَنْ عَلِىٍّ صَحِيحٌ مَشْهُورٌ بيهقي
  Dari Abdullah bin Ma’qil berkata Ali Qunut pada shalat subuh.Ini dari Ali shahih lagi Masyhur. (HR Baihaqi)
  hadits dari Bara’ berkata:bahwa Rasululloh saw melakukan qunut pada shalat maqhgrib dan subuh (HR Muslim ).
  hadits dari Bara’ berkata:bahwa Rasululloh saw melakukan qunut pada dan subuh (HR ABu Daud).
  Hadits dari Ibnu Sirin beliau berkata:Aku berkata kepada Anas:Apakah Rasul melakukan Qunut pada waktu subuh?Anas menjawab: Ya begitu selesai ruku (HR Muslim). dan masih banyak lagi hadits tentang qunut subuh.
  adapun pendapat yang mengatakan bahwa qunut subuh itu bid’ah berdasatrkan hadits dari thoriq al’asyja’isbb:“Saya bertanya kepada ayahku : “Wahai ayahku, engkau sholat di belakang Rasulullah shallallahu `alaihi wa alihi wa sallam dan di belakang Abu Bakar, ‘Umar, ‘Utsman dan ‘Ali radhiyallahu ‘anhum di sini dan di Kufah selama 5 tahun, apakah mereka melakukan qunut pada sholat subuh ?”. Maka dia menjawab : “Wahai anakku hal tersebut (qunut subuh) adalah perkara baru (bid’ah)”. Dikeluarkan oleh Tirmidzy. hadits ini benar shaih tetapi yang menurut pengarag kitab tuhfatul ahwadzi syarah turmudzi, thoriq itu tidak hafal, dan dalil yang tidak hafal atau tidak tahu dibandingkan dalil yang hafal dan tahu itu lebih diutamakan yang tahu dan hafal.
  bukankah banyak dalam hadits yang shahih bahwa Nabi melakukan qunut, bila memang terdapat hadits yang shohih keduanya namun bertolak belakang, maka kita kembali kepada koidah ushul fiqh: almutsbit muqoddamun ‘alan nafi” Dalil yang menetapkan adanya sesuatu lebih didahulukan daripada dalil yang meniadakan sesuatu.
  ini harus menjadi pertimbangan, karena narudin albani menggunakan qoidah ini pada hadits tentang tahrik jari ketika tasyahud, lalu kenapa tidak menggunakan koidah ini pada pembahasan qunut subuh yang kontradiksi dalilnya

 27. Assalamu’alaikum…Qunut Shubuh memang perkara baru tapi mayoritas orang sekarang keterlaluan(bahkan sampe – sampe seperti najis atau mengharamkan saudara semuslim kita yang qunut, Qunut nazilah adalah bentuk kesedihan rasulullah pada para sahabat yang dibantai, yang dilakukan beliau itu adalah do’a…sedangkan do’a yang dilakukan beliau identik dengan memohon sesuatu permintaan yang baik untuk ummat dan pernah dilakukan pada sholat wajib yang lain(bebas – bebas aj/ga da ketentuan shubuh doank atau dhuhur doank atau lainnya) dan klo mw di shubuh doank atau dhuhur doank atau lainnya jg ga ap2 (ga ditentuin) dari ketidak konsistenan itu maka boleh – boleh aj doa qunut asal selama doanya untuk kebaikan ummat kita aminin aj tp jangan untuk menyumpahi sesuatu kaum / doa yang jelek – jelek kali ya…klo kyk gitu ga ush diaminin…karena rasullullah juga diperingatin sama Allah dalam surat ali imran ayat 128….klo qunut ga boleh atau haram isi surat ali imran ayat 128 “Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim.(dalam konteks karena rasulullah mendoakan kejelekan suatu kaum..itu yang maksudnya ga boleh)” bukan seperti ini tapi isinya “apa – apaan kamu muhammad…apakah waktu isra mi’raj Aku memerintahkan doa qunut, itu adalah perkara yang Aku haramkan atas kamu dan ummatmu”…janganlah kalian semua berpikiran sempit saudaraku…Ilmu tanpa logika sesat begitu juga sebaliknya…pendapat para ulama juga ga sampe ekstrem seperti menajiskan bahkan mengharamkan…pake qunut monggo (doain tuh palestina/doain tuh mayoritas uamat islam yang sedang diinvasi kebobrokan moral terserah yg penting kebaikan utuk ummat)ga pake juga ga ap2….ga usah ribut, malu-maluin amat. malu tuh sama salibis dijadiin bahan gunjingan..seolah – olah islam sama aj kyk die yaitu punya banyak sekte..parahhhhh sama aj yang menghancurkan persatuan umat islam ya ummatnya sendiri…

  –> maaf .. Qunut subuh itu bukan perkara baru, tapi ada dalil dari kanjeng Nabi saw. wallahu a’lam.

 28. say rasa pemilik blog ini kurang bijak kenapa lampiran yang membid’ahkan yang di bawakan oleh sodara sigis kutipan dari SEMUA HADITS TENTANG QUNUT SHUBUH TERUS-MENERUS ADALAH LEMAH

  Oleh
  Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas
  Bagian Ketiga dari Enam Tulisan 3/6
  di POPTONG, itu sama saja anda mempertahankan pendapat anda yang sebenarnya mdilemahkan dengan ilmu atau pendapat yang lain………ITTAQILLAH ini blog sebagai media pencerahan umat BUKAN MENGATAS NAMAKAN SATU KELOMPOK MAS, tolong belajar lagi mengenai ada berpendapat yah, memotong pendapat itu salah, dan bila anda merasa takut disalahkan berarti anda tidak siap menerima kebenaran yangnyta, dan satu lagi, bahwa anda berpendapat dengan hawa nafsu dan membiarkan kesesatan atas kebodohan ummat. tolong anda lebih beriman lagi kepada Allah dan nabi yah . dan tolong tampilkan seluruh pendapat yang dibawakan mas sigis saya pengan tau dan biar masyarakat tau dan bukan hanya pendapat anda yang sebenarnya kami ragukan dengan sikap anda yang seperti itu Terima kasi maaf yah

  –> kl anda berpendapat demikian .. silakan saja. Alasan sudah dijelaskan. Link pun saya tampilkan.

 29. السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Mhn maaf sy cm ingin mengajak smua bpkiran jernih.dr dlu hgga skrg pmslhn klasik ttg pbedaan pndpt tdk akn pernh hbs.para imam dan ulama jg mengumpulkan hadits dr bbagai sumber kemudian memverifikasinya.yg tdk sesuai dg alquran dan kurang yg meriwayatkn dianggap lemah atau tdk shahih.sdgkn kta hy mnerima saja dan mengkultuskan pndpt ulama atau imam a,b,c dst.pdhl ulama jg bs slh.marilah kta jg bpedoman pd alquran,krn diakhirat kelak kta tdk bs mngatakan sy hy ikt pndpt ulama a,b,c apa bedany kalo bgtu kta dg umat non muslim yg diakhrat kelak berkata “kami hy mengikuti agama nenek moyang kami”islam jg agama matematika,bbrp kali dlm alquran dinyatakan agar kita mnghitung2 amal agar tdk mnjadi org yg mrugi.kalaulah hal yg sunat dan ternyata byk pertentangan kita debatkan,msg2 menganggap bnr pndptny.mari kita bpkir scara matematika islam diatas krn tdk ada jaminan bhw apa yg dpertentangkan yg bnr disisiNya adalah ini atau itu.alangkah cerdasny jk kta tinggalkan saja.toh masih byk sunnah lain yg dpt kta kerjakan.daripada diakhirat kelak tnyata apa yg kta pdbatkn slh dan nilai amal kta bkurang karenany.smga kta tmsuk org yg cerdas berhitung dan beruntung

 30. Ini pendapat LOGIS atas pembahasan di atas:

  Ada yang mengatakan Qunut subuh adalah bid’ah – tapi ada juga yang menganggap sunnah.

  Kalau bid’ah (sesat) kita tinggalkan itu bagus dan memang sudah seharusnya. Kalau sunnah kita tinggalkan kita tidak dapat pahala tapi sah ibadahnya.

  Jadi hal terbaik (bagi saya) adalah saya tinggalkan qunut dengan resiko tidak dapat pahala qunut dibandingkan harus menanggung dosa kalau ternyata qunut memang bid’ah. LEBIH BAIK BERHATI HATI DALAM BERIBADAH….DENGAN MENINGGALKAN SUNNAH UNTUK MENGHINDARI BID’AH.

  Wallahu a’lam….

  –> “MENINGGALKAN SUNNAH UNTUK MENGHINDARI BID’AH.” .. BUkannya ini mengharamkan hal yg sunnah. Sebuah kaidah yg belum pernah ada di zaman Rasul saw, sahabat, tabi’in. Sebuah kaidah baru yang bid’ah.

  • Maaf maksud saya, meninggalkan yang “disangka sunnah” untuk menghindari bid’ah. Karena di zaman Raosulullah tidak ada sunnah yang meragukan atau diperdebatkan. kebenaran sunnah bisa langsung dikonfirmasi kepada nabi. sedang sekarang banyak hadist yang dinisbatkan kepada nabi, belakangan banyak yang mengatakan itu hadist palsu, seperti:

   1. tidurnya orang puasa itu berpahala…..dst
   2. jihad memerangi hawa nafsu sendiri lebih besar dari jihad mempertahankan akidah (perang dengan pengorbanan jiwa, raga dan harta).

   saya berlindung kepada Allah atas kesalahan saya, wallahu a’lam

   –> sudah jelas qunut subuh itu sunnah.. dalilnya ada di artikel.

   • Terima kasih, atas penjelasannya – saya akan belajar qunut lagi (dulu saya pernah hafal – trus saya tinggalkan).

    Mudah mudahan kita selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT. dan setiap hari bertambah pintar dan selalu beribadah dengan pijakan yang kokoh Al Quran dan Hadist. Selama pijakan kita ada dan benar kita wajib mengikutinya, dan yang tidak ada dasar pijakannya wajib kita menghindarinya.

 31. aswr.
  qunut dalam setiap salah subuh yang sering dipermasalahkan akhir-akhir ini ,apakah sunnah atau bid’ah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :
  pertama,harus dilihat dari pola pikir atau mazhab yang dianutnya.suatu mazhab tidak bisa diukur benar atau salahnya oleh mazhab lainya,contohnya benar dan salahnya penganur syiah tidak bisa di ukur oleh mazhab wahabi atau sunni dan sebaliknya,begitupun qunut dalam sholat subuh bagi bagi penganut mazhab wahabi,mazhab tak bermazhab,mazhab gado-gado dll. adalah bid’ah sedangkan menurut ulama sunni adalah sunnah, apapun yang dilontarkan oleh penganut wahabi tentang qunut subuh orang suni tidak be peduli,begitupun sebaliknya. untuk saling memberikan penghormatan dan tidak mengganggu ukhuwah itu lebih baik kita lakukan.
  kedua,jangan kita terprofokasi oleh orang-orang kafir yang ingin memecah ukhuwah islamiah, dengan slogan kembali pada qur’an dan sunnah tapi tema yang diangkat permaslahan furu (jika orang melakukan qunut atau tidak tetap saja jadi orang islam),bersikap keras pada pada orang muslim tapi diam seribu bahasa tentang sepak terjang orang-kafir.
  Ketiga,harus bisa melihat kapasitas sumber-sumber pendapat tersebut secara adil,contoh para huffaz jangan disejajarkan dengan para ustad mis al-hafid imam nawawi tidak bisa disejajarkan dengan yaziz zawas, kita ttau gelar hufad dan iman bagi nawawi berarti hapal lebih dari 100.000 hadis berikut sanadny sedang para ustad kita bisa mengukurnya

 32. ,Saya minta tolong carikan hadist shahih yang mengatakan qunut itu hanya utk sholat shubuh saja..
  Bukankah rasulullah melakukan q,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  –> ada di artikel lain dengan topik sama

  “Sesungguhnya Rasulullah s a w. senantiasa berqunut pada (shalat) shubuh sampai ia meninggalkan dunia ini”. (Riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Arba’in. la menyebutkan sebagai hadits shahih).

 33. Orang yang punya artikel ini NU..

  Udah terlihat dari jawabannya..
  Orang yang gk netral gk perlu di dengarkan..

  –> artikel ini adalah dalam madzab syafi’i, bukan hanya NU. Sumber referensi pun bukan dari NU.

 34. Ass. wr. wb.
  Duh, repot deh ngurusin qunut. Emang dari dulu sampai skarang terus aja jadi perdebatan.
  Yg sholat subuh pake qunut itu benar, yg tdk pakai qunut juga benar. (Apakah ada yang berani berkata salah?)
  Yg salah itu yg tidak sholat subuh. Toh sholat tujuannya hanya kpd Alloh SWT sebagai amalan kita masing-masing.

  Mungkin perbedaan ini bermula dari (diantaranya) :
  1. Hadist Bukhari dari Anas bin Malik yang inti dari hadits tersebut :
  “Rasulullah SAW qunut selama satu bulan ketika para qura’ itu terbunuh,……..” (Peristiwa di Bir Maunah ketika 70 orang qura terbunuh akibat pengkhianatan yg dilakukan Bani Sulaim)
  2. Hadits Ahmad dari Anas bin Malik : “Bahwa Nabi SAW qunut selama satu bulan lalu meninggalkannya.”
  3. Madzhab Syafi’i menjelaskan bahwa qunut adalah amalan sunnah (dan jika lupa boleh mengganti dengan sujud sahwi).
  4. Pada keyakinan Syiah Ali bin Abi Thalib bahwa qunut itu hanya diajarkan kepada Hasan bin Ali (cucu Rasululloh SAW)
  5. Dan lain-lain (maaf kalau salah satu atau mungkin semua pendapat saya salah karena kebenaran hanya milik Alloh SWT)

  Klo boleh saya berpesan; Biarlah perbedaan itu ada, sbg sesama muslim marilah kita tegakkan nilai2 Islam dlm kehidupan sehari-hari, karena semakin kita larut dlm pertikaian/perdebatan/fanatisme, selama itu pula musuh Islam akan bersorak dan tertawa terbahak-bahak. Beribadahlah menurut apa yg selama ini kita yakini dgn berpegang pd Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Apabila kita yakin, maka lakukanlah, dan apabila kita ragu, maka tinggalkanlah.
  Semoga kita semua diberikan taufiq dan hidayah Alloh SWT.

  Wassalam,

  nb. : klo ada yg mo nambahin silahkan, klo ada yg interupsi juga silahkan, bahkan klo ada yg gk sepakat juga boleh.
  Segala ralat/perbaikan akan saya terima demi mempertebal keyakinan saya dan meningkatkan amal ibadah saya.

 35. Assalamu’alaikum …

  Terlepas dari pendapat 4 Mazhab , Sebaiknya kita berpedoman terhadap Negeri tempat dimana Rasulullah Saw berada dan tempat – tempat bermulanya Dien Islam. Tidak ada doa Qunut Subuh disana baik itu di Mekkah & madinah yg berjarak 9 Jam perjalanan . Secara Logika di Negeri Arab ada Banyak keturunan Nabi Saw , Pertanyaanya Jika ada tuntunannya harus membaca doa Qunut . Mengapa disana tidak ada yg berdalih untuk meluruskannya ???
  Buktinya disana mereka justru tidak mengadakan Doa QUnut SUbuh., dan tidak pula ada yg membantahnya

  Hadist tentang Sholat Subuh yg diajarkan oleh para Ulama namun karena banyaknya para ulama & Kyai bukan mustahil banyak pula yg mengalami penambahan & pengurangan dari yg diajarkan Rasulullah Saw sebelumnya.

  Rasullulah Saw bersabda : Allah Swt tidak akan menerima Sholat pelaku Bid’ah . tidak akan menerima Zakatnya , tidak menerima Hajinya , Tidak akan menerima Jihadnya , Tidak akan menerima Jihadnya , Tidak akan menreima Taubatnya , Bila dalam Sholat nya ada Bid’ah , Ia bagaikan keluar dari Islam seperti keluarnya Sehelai Rambut dari Gumpalan Tepung . Perawi Hadist diriwayatkan oleh Ibnu Majah , Hauzaifah , At Tabrani , & Anas Ibnu Malik ( Muttafaq ‘Alaih )

  Masih dalam sholat ba’da salam , Rasul tidak pernah baca wirid , zikir , dan doa yg dikeraskan , sebaliknya Rasul membaca dengan suara rendah & perlahan sama sekali tidak mengajak Jamaah , lihat surat Maryam 3 , Al Isra 110 , Al Araf 55 & 225 tentang petunjuk doa antara lain berbunyi Berdoa lah & Berzikirlah kamu dengan suara yg lembut dan perlahan.

  kalau sekarang kita temui ada yg baca Doa Qunut subuh , ada yg membaca wirid , zikir , dan doa dengan suara keras berarti orang itu lebih Pintar dari Rasulullah Saw , merasa lebh hebat dari Rasul , merasa lebih daripada Khalifah , para Sahabat , dan Para Tabiin , merasa lebih Pintar dari Ulama 4 Mazhab

  Kalau ada orang sholat tidak sesuai dengan Rasul berarti dia orang yg tidak mentaati Rasul , tidak mentaati Alloh , karena dalam Al Quran Alloh berfirman : ” HAi Orang2 yg beriman taatilah Alloh & Rasul dan Janganlah mengikuti sikap Syaiton yg senang mengajak manusia untuk mengingkari Alloh & Rasul. (QS – 4 -59 ) ayat ini diperkuat dengan Hadist ” Barang siapa yg beribadah tidak sesuai dengan Sunahku , maka Ibadah tidak akan diterima dan pelakunya tidak termasuk dalam Golonganku” Perawi HAdist Bukhori Muslim dan Ibnu Abas – Muttafaq ‘alaih

  “ katakanlah bahwa jika kamu benar-benar mencintai Allah , maka ikutilah aku ( Muhammad ) “ ( QS. Ali Imran: 31 )

  Dalam kitab “ As-Syifa bi ta’rifil huquuqil Mustafa “ telah dijelaskan tentang kewajiban seorang muslim terhadap baginda Rasulullah saw. Kitab yang dikarang oleh Al Qadhi Iyadh bin Musa al Andalusi tersebut menjelaskan bahwa ada lima perkara yang menjadi kewajiban bagi kaum muslimin terhadap Nabi Muhammad saw . Kelima kewajiban tersebut adalah : 1. Percaya dan membenarkan segala yang datang dari rasul saw. Kewajiban tersebut berlandaskan firman Allah : “ Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya , Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimat Nya dan ikutilah dia agar kamu mendapat petumjuk “ ( QS. Al A’raf : 158 ) . Dengan demikian, berarti iman kepada rasul adalah suatu kewajiban muslim dan mengikuti beliau menjadi persyaratan utama untuk mendapat petunjuk. Tidak beriman kepada Rasul dan tidak mengikuti perintahnya adalah merupakan indikasi kekafiran dan kemunafiqan . “ Dan barangsiapa yang tidak beriman kepada Allah dan rasul-Nya maka sesungguhnya Kami menyediakan neraka yang bernyala-nyala untuk orang-orang yang kafir” ( QS. Al fath : 13 ) Iman kepada rasul harus dibuktikan dengan perbuatan dan sikap mengikuti perintah dan larangannya. Jika hanya mengaku beriman tetapi sikap dan perbuatannya menyimpang dari nilai-nilai keimanan itu merupakan tanda-tanda kemunafiqan ( QS. Al Munafiqun : 1 )

  Maka apakah orang yang dijadikan (syaithan) menganggap baik pekerjaan yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik…” [Faathir : 8]

  Sufyan At-Tsauri berkata : “Bid’ah itu lebih disukai Iblis daripada maksiat, karena maksiat bisa ditaubati dan bid’ah tidak (idharapkan) taubat darinya.

  Dalam satu riwayat diceritakan bahwa Iblis berkata, “Saya mencelakakan Bani Adam dengan dosa dan mereka membinasakanku dengan istighfar dan Laailaha illalah.

  Tatkala setan melihat itu, maka setan menebar hawa nafsu di antara mereka. Maka mereka berbuat dosa dan tidak bertaubat, karena mereka beranggapan bahwa mereka berbuat baik

  Ibadah yang sudah baik dari Nabi, oleh setan dimodifikasi, antara lain dilakukan penambahan-penambahan di sana sini atau pun pengurangan-pengurangan. Apa yang tidak disunnahkan Nabi, dilakukan, sebaliknya yang disunnahkan Nabi justru ditinggalkan.

  Orang yang menciptakan ritual peribadatan di luar apa yang telah disampaikan oleh Rasululah SAW adalah orang yang secara tidak langsung telah mengingkari kenabian Muhammad SAW. Dan ingkar kepada kenabian Muhammad SAW adalah bagian dari kekufuran.

  Amat wajar bila para ulama banyak yang bersikap sangat keras kepada para pelaku bid’ah ini. Lantaran memang hakikat dari bid’ah adalah penentangan atas kenabian Muhammad SAW

  Sepeninggal Rasulullah SAW, muncul begitu banyak ragam penyimpangan akidah Islam. Padahal akidah yang Allah SWT jelaskan di dalam kitabullah dan sunnah rasulullah sangat jelas, tegas dan mudah dipahami siapa saja.

  Namun musuh-musuh Islam datang menyerbu pada bagian aqidah ini. Sehingga bermunculan akidah-akidah yang secara tegas bertentangan dengan apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan

  Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga berpesan,

  “Sesungguhnya barangsiapa di antara kalian yang masih hidup sesudahku maka dia pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian untuk tetap mengikuti Sunnah/ajaranku dan Sunnah para khalifah yang berada di atas petunjuk dan terbimbing. Berpegang teguhlah dengannya, dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan -di dalam agama-, karena sesungguhnya setiap yang diada-adakan -dalam agama- itu adalah bid’ah dan setiap bid’ah pasti sesat.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dari Irbadh bin Sariyah radhiyallahu’anhu, disahihkan al-Albani dalam Shahih at-Targhib wa at-Tarhib ) Muttafaq ‘alaih

  –> Setuju bahwa,

  Sebaiknya kita berpedoman terhadap Negeri tempat dimana Rasulullah Saw berada dan tempat – tempat bermulanya Dien Islam

  Tapi anda kurang satu dimensi. Dimensi waktu. Anda harus melihat di mana Rasulullah saw berada dan tempat – tempat bermulanya Dien Islam sejak dari zaman awal keberadaan dien islam ini sampai waktu sekarang. Bukan hanya saat ini saja.

  Anda akan melihat bagaimana qunut subuh (dll) berabad-abad diamalkan (sebagian) kaum muslimin di Makkah dan Madinah dengan rasa aman tanpa gangguan. Sampai muncul satu kaum yang jelek akhlaknya, mereka meremehkan amal-mu dibanding amal mereka.. dst. Demikianlah kedatangan kaum ini membunuhi para ulama, dan kini tak memberi rasa aman kepada yg bukan golongannya.

  Bacalah sejarah mas.. bacalah sejarah. Anda akan melihat bagaimana mayoritas (ulama) kaum muslimin yang sebenarnya (termasuk pengungkapan yg tepat ttg dalil-dalil anda tersebut). Jangan tertipu dengan hanya melihat tempat saat ini saja. Lihatlah dimensi waktu-nya juga. Anda akan melihat bagaimana kaum ini bersekongkol dengan kaum kolonial untuk turut meruntuhkan kekhalifahan Turki Utsmani.. baru saja di abad kemarin. Bagaimana kaum ini membagi kekuasaanya dari raja, menteri, sampai gubernur hanya kepada saudara2 dan keluarganya saja. Apakah ini teladan Rasulullah saw? silakan ditelaah baik2.

  maaf kl tak berkenan.

  • Maaf kepada saudara Panah, ada gak ya dalilnya untuk zaman sekarang harus mengikuti ajaran negeri tempat diturunkannya Islam. heheh…….
   Seakan saya merasa berada dalam pusaran angin sampai bingung dengan perdebatan antara yang pakai qunut dan gak pakai qunut….. tapi bukan qunutnya yang buat saya bingung tapi orang-orang yang menentang qunut…… saya kagum kepada anda-anda yang begitu hebat…….. tapi yakinkah anda bahwa shalat anda itu sudah pasti diterima Allah?….. Subhaanallah….. maaf atas kelancangan saya

 36. lebih ke shraing ,….
  Nabi Muhammmad melakukan qunut selama satu bulan ketika berperang , karena Rasul khawatir akan tewasnya para hafidz Al-Qur’an ,.
  kemudian Allah menurunkan ayat Al Imran 128 artinya : ” Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima tobat mereka, atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang lalim ” kemudian setelah turun ayat ini Rasul menghentikan qunutnya , dan tidak berapa lam beliau meninggal dunia ,…

 37. Sekedar sharing..
  Yang gak bener itu yang gak sholat subuh/subuhnya lewat…!
  Mau pake qunut atau tidak,silahkan saja. Toh semua ada penjelasannya.
  Jangan sedikit2 bid’ah. Statemen ini (bid’ah) baru muncul belakangan ini,terlalu digebar-gemborkan shingga bikin umat bingung. Sebenarnya secara logika mudah saja,bila hal itu tidak bertentangan dgn Qur’an & hadits,& dalil yg jelas pelarangannya,haramkah untuk diamalkan..?
  Gitu aja koq repot…

 38. Assalamualaikum…baraya saagama….

  Saya sangat berterimakasih atas partisipasi saudaraku semuanya, karena dengan
  tulisan-tulisan yang dimuat lewat Blog ini memberikan saya (sebagai orang awam)
  pengetahuan dan agama dan motivasi untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan
  ibadah.
  Saya berharap perdebatan ini tidak berhenti sampai di sini, semakin lama perdebatan
  ini berlangsung akan semakin banyak ilmu yang kita dapat, karena kedua belah pihak
  saling ingin memperkuat argumennya dengan cara mencari sumber yang lebih
  akurat, dengan harapan kita semua akan mendapatkan jawaban yang pasti sehingga
  tidak ada keraguan lagi dalam mengamalkannya dan itu adalah yang dinamakan hikmah.
  Paling tidak, hal ini telah menjadi hikmah bagi orang awam seperti saya ini.
  Tapi……
  Kalau Saya boleh menilai, tulisan-tulisan yang baraya tulis diatas ada beberapa yang
  bernada arogan atau mengumbar rasa ketidaksimpatian yang berlebihan pada lawan
  bicaranya, sungguh hal ini sangat saya sesalkan.

  Saya merasa yakin, setiap argumen dari pengetahuan yang kita miliki saat ini hanyalah
  bersifat sementara, suatu ketika argumen kita akan berubah setelah kita dapati
  pengetahuan baru yang dianggap lebih meyakinkan.
  Maka dari itu, ada baiknya kita sadar diri bahwa sesungguhnya terlalu banyak ilmu
  yang belum kita ketahui, pepatah mengatakan ; “Ilmu tak akan habis untuk dibaca” dan “Tak ada satupun ilmu penutup dimuka bumi ini”.
  Pengetahuan kita hanya kita dapatkan dari “berita”, berita dari masa lalu yang sebagian telah telah terkontaminasi parasit aqidah yang dapat menyesatkan kita pada sebuah pemahaman.
  Mungkin bukan pendapat orang lain yang salah, hanya saja kita yang belum tau.

  Semoga perdebatan ini tidak berbuah pertikaian di kemudian hari nanti, AMIIN…

  Wassalam…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s