Boleh Beramal Dengan Hadits Dloif

PENDAPAT ULAMA BERKAITAN HADITH DHOIF

Sebagaimana diketahui, hadith terbahagi kepada tiga darajat.

1. Sohih
2. Hasan
3. Dho’if

Menurut ulama muhaddithin, Hadith dhoif terbahagi kepada tiga kategori dari segi penghujahannya pada hukum:

1. Ad-dho’if ,atau al-mudho’af atau al-layyin.
2. Mutawassit ad-dho’fi iaitu yg perawinya su-ul hifzi, atau mudthorib atau yang seerti dengannya seperti munkirul hadith.
3. At-talif atau al-wahi yang mana perawinya muttahimum bil kazibi, juga hadith al-maudhu’.

Para ulama secara ittifaq menerima beramal dengan hadith Soheh dan Hasan samada lizatihi atau lighairihi. Oleh itu, al-maqbul dan as-solih merangkumi kedua jenis hadith ini.

Adapaun hadith dhoif, dalam darjat yang pertama, ia diterima oleh kebanyakan para ulama. Dan mereka yang menolaknya, pendapat mereka telah dipertikai. As-solih dan al-maqbul lil-ihtijaj juga termasuk dalam hadith jenis ini. Manakala hadith dhoif pada darjat yang kedua, ianya boleh diamalkan pada perkara at-Targhib wat Tarhib, al-manaqib dan fadhailul a’mal.

Hadith dhoif pada darjat yang ketiga pula, inilah yang tertolak pada sisi ulama muhaddithin dan fuqaha. Bahkan ada yang mengatakan ianya tidak boleh dikategorikan langsung sebagai hadith. Kesimpulannya, hadith-hadith dhoif yang disepakati ulama untuk berhujah adalah pada darjat yang pertama, walaupun ada sebahagiannya yang menggunakan darjat yang kedua. Jenis hadith inilah yang wujud dalam kitab-kitab sunan dan hadith-hadith ahkam bagi mereka yang mengkajinya dengan mendalam.

NAS-NAS YANG MEMBOLEHKAN BERAMAL DENGAN HADITH-HADITH DHOIF DALAM PERKARA HUKUM

1. Berkata al-hafiz Ibnu Hajar dalam kitab al-Fathu (5/90): “Sesungguhnya ulama telah berhujjah dalam berhukum dengan hadith yang lebih rendah daripada sahih (dhoif).”

2. Imam al-Harowi meriwayatkan dalam kitab Zammil kalam (2/179,180): “Daripada Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata : aku berkata kepada bapaku, seorang lelaki menghadapi masalah, dan dalam negeri itu ada seorang ahli hadith yang dhoif dan seorang faqih dari kalangan ahlul ra’yu, siapakah yang patut ditanya? Imam ahmad berkata : Jangan bertanya kepada ahlul ra’yu. Dhoifnya hadith itu lebih baik daripada kuatnya ar-ra’yu”

3. Berkata Imam Ibnul Qayyim dalam ‘I’lamul Mauqi’in’ ketika menyebutkan usul Imam Ahmad b. Hanbal (1/25): “Usul yang keempat, mengambil hadith mursal, dan hadith dhoif, jika tidak terdapat pada bab itu apa-apa yang boleh mempertahankannya, inilah yang lebih dirajihkannya daripada qias.” Kemudian beliau menyambung kata-katanya: “Dan tiada seorang pun dari kalangan a-immah (Imam-imam) melainkan mereka bersependapat dalam usul ini dari segi keseluruhannya. Tidak ada seorangpun dari kalangan mereka melainkan mendahulukan hadith dhoif daripada qias.”

4. Berkata Imam Abu Muhammad Ibnu Hazmin dalam kitabnya ‘al-Ihkam fi Usulil Ahkam (7/54)’: Berkata Abu Hanifah: “Khobar yang dhoif daripada Rasulullah SAW lebih aula daripada qias, tidak halal qias sedangkan ada hadith dhoif.”

5. Berkata al-Faqeh Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni (1/773): “An-nawafil dan al-fadhail tidak disyaratkan sihhatul hadith padanya”

6. Berkata Imam an-Nawawi (al-Majmu 3/348 ): “Ittifaq ulama untuk beramal dengan hadith dhoif pada fadhoilul a’mal dan dan tidak pada perkara halal dan haram”

Inilah thuruq dan manhaj yang telah digunakan oleh para muhaddithin dan fuqaha dalam beramal dengan hadith-hadith dhoif. Mereka tidak menolak periwayatan hadith-hadith dengan sewenang-wenangnya. Mereka mengkajinya dan menyelidikinya untuk beramal.

Jika ada hadith dari thuruq lain yang boleh menguatkan hadith tadi, mereka akan mengambilnya. Begitu juga jika hadith tersebut tidak mencapai darjat yang terlalu dhoif, atau perawinya bukan muttahim bil kazib, atau bukan dari title hadith maudhu’, maka mereka akan menerima hadith-hadith tersebut, lebih-lebih lagi jika ianya telah meluas amalannya dari kalangan tabi’in dan para sahabat Radhiallahu ‘anhum ajma’in.

Sumber:http://kalam-ummah-home-v02-5165.blogspot.com/

2 thoughts on “Boleh Beramal Dengan Hadits Dloif

 1. Pingback: Hadits Dloif « Catatan harian seorang muslim

 2. Assalamu’alaikum…Wr.Wb.
  Puji Syukur yang sebanyak-banyaknya Kehadirat ALLAH S.W.T… dan Sholawat dan Salam kita kepada Junjungan kita Baginda Nabi Muhammad S.A.W…beserta keluarganya sampai hari kiamat.
  Sesuai dengan Sabda Baginda Rasulullah S.A.W :
  “…..Umatku akan terpecah menjadi 72/73/74. hanya 1 yg benar….”(kurang lebih begitu bunyi hadist nya). Maka dari itu, Selagi aqidah ” Tiada Tuhan Selain ALLAH dan MUHAMMAD itu Utusan ALLAH”. kita adalah saudara sesama muslim & janganlah saling menyalahkan, apalagi sampai meng-kafir kan. masing-masing kita punya pemahaman. selagi saya & antum-antum merasa pemahaman antum yg paling benar, antum jalankan & tetaplah istiqomah…berharap ALLAH beri petunjuk kepada saya & juga antum2 sekalian kpd jln yg diridho’i nya. Jangan sampai masalah hadis & ataupun yg lainnya persaudaraan kita terpecah belah… klo untuk diskusi tuk mencari solusi boleh-boleh aja, tp, tidak pake emosi/ego. Klo saya tidak salah, ada 1 hadist yg mengatakan, Rasulullah SAW bersabda :” Salah satu yg aku takutkan dr umatku nanti…ia bangga akan amalannya/perbuatan baiknya”…..

  “Suhudul Kasra fil wahda…..Suhudul wahda fil Kasra” artinya : Saksikan/pandanglah pada yang banyak itu, kepada yang SATU…. Dan saksikan/pandanglah pada yang SATU itu, kepada yang banyak.
  KEBAIKAN datangnya dari ALLAH… dan KEBURUKAN/KEJAHATAN datangnya/perbuatan dari kita. Tp, pada hakekatnya Baik Buruk datangnya jg dari ALLAH Ta’ala. Karena ALLAH MAHA ESA….

  Wassalam.
  Dari Hamba yg dho’if

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s